Asekonsul Scott Driskel külastas Peipsi-äärseid omavalitsusi

Neljapäeval külastas Ameerika Ühendriikide Eesti Vabariigi suursaatkonna asekonsul Scott Driskel Kasepää valda ja Mustvee linna. Ta lubas muu hulgas kaasa aidata sellele, et Ameerika turistid tuleksid sagedamini tutvuma Peipsi piirkonna ainulaadsete kultuuriväärtuste ja elulaadiga.

Ameerika Ühendriikide asekonsul Scott Driskel  tunneb põhjalikku huvi mitmete Eestimaa piirkondade vastu ja otsustas  tutvuda ka Peipsi-äärsete omavalitsustega Jõgevamaal.

Kasepää vallast andsid diplomaadile ülevaate vallavanem Jüri Vooder ja vallavolikogu esimees Aivar Anijago.

Asekonsul  uudistas  äsja valminud Peipsi järve elutoa  ja infokeskuse ekspositsiooni, mis avatakse 9. mail.

“Minu lemmikkala on lõhe,” teatas Driskel, kes lubas tulla ka augustis Kasepääl peetavale Kalevipoja  Kala- ja veefestivalile.

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev kutsus asekonsulit kalapüügile talvisele Peipsi järvele. Piirkonna ettevõtlusest andis ülevaate Jõgeva maavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna nõunik Vahur Kukk.

Usujuht Ossip Jotkin tutvustas asekonsul Scott Driskelile Raja vanausuliste kloostrit ja sealseid kultuuriväärtusi. Diplomaat tegi pühakojale annetuse.

Mustvee Vene Gümnaasiumis oli koolipere eesotsas direktor Jaan Rahukülaga külalise vastuvõtuks kooliõuele kogunenud. Rahvarõivais gümnaasiumineiu andis vene kombe kohaselt külalisele üle soola-leiva. Õpilaste isetegevuskollektiivid esinesid tantsude ning nii inglise- kui venekeelsete lauludega.

Asekonsul külastas ka Mustvee vanausuliste muuseumi, proovis koolis kokkade valmistatud kalarooga ja andis õpilastele ühiskonnaõpetuse tunni, kus tutvustas ka Ameerika Ühendriikidest pärit inimesi, kes ühes või teises riigis silma paistnud. Välisesindaja kiitis kooliõpilaste head inglise keele oskust.

 järve äärsed alad on ainulaadsed nii looduse kui ka kultuuriväärtuste poolest. Püüan omalt poolt kaasa aidata sellele, et siia jõuaks senisest märksa rohkem turiste  ka Ameerika Ühendriikidest,” ütles Scott  Driskel.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus