Arutelu eesti maalamba tunnustamise teemadel

Eestimaa Looduse Fondi poolt läbi viidud geeniuuringute tulemusena on võimalik maalamba karjadest eristada 123 looma, kes võiksid identifitseeruda Eesti ajaloolise põlistõuna. Arutelu eesmärgiks oli kindlaks teha kõigi huvitatud osapoolte järgnevad tegevused, mis võiksid viia maalamba kui põlistõu võimaliku identifitseerimiseni ja Eesti Maalamba Ühingu või mõne teise asjast huvitatud isiku ametliku tunnustamiseni ohustatud tõu säilitajana.

Arutelu tulemusena jõuti ühisele seisukohale, et olemasolevatele geeniuuringutele lisaks on vaja koostada kiiremas korras uuringus kasutatud loomade välimuse kirjeldus.

Eesti Maalamba Ühingul tuleb maalamba kui ohustatud tõu säilitaja tunnustuse saamiseks välja töötada maalamba säilitusprogramm ja korrastada ühingu liikmeskond, mis peab koosnema maalammaste omanikest.

Arutelul osalenud jõudsid ühisele seisukohale, et riik saab läbi olevasolevate toetussüsteemide otseselt toetada ainult ametlikult tunnustatud tõuaretusorganisatsioone või ohustatud tõu säilitajaid.

Ametliku tunnustuse saamiseks jätkab Eesti Maalamba Ühing koostööd Veterinaar- ja Toiduametiga, kelle pädevusse kuulub põllumajandusloomade aretuse seaduse kohaselt tunnustamiseks vajalike protseduuride läbiviimine.

Põllumajandusministeerium

blog comments powered by Disqus