Arno-Teele stipendiumikonkurss abiturientidele on alanud

Konkursi eesmärk on toetada eelkõige maanoori, kes lõpetavad käesoleval aastal gümnaasiumi või sellega võrdsustatud õppeasutuse, kelle õppeedukus on olnud hea ja kelle perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks õpingute jätkamisel kõrgkoolis.

Konkursile võivad kandidaate esitada koolid, omavalitsused ja õpilased ise.

Taotlus peab sisaldama järgmist teavet: stipendiumivajaja nimi, isikukood, kontaktandmed, omavalitsuse kinnitus taotleja perekonna suuruse kohta, pere rahaline sissetulek, kooli hinnang abituriendi õppeedukuse kohta.

Taotlused esitada kirjalikult 17. maiks Arno Tali Sihtkapitali juhatuse nimele aadressil Gonsiori 21, 10147 Tallinn.

Eugenie Brusnitsin,
sihtkapitali tegevjuht

blog comments powered by Disqus