Ärge visake pakendeid lõkkesse

Lähenevatel jaanipühadel võib tekkida kiusatus visata lõkkesse ka pidusöögi pakendid ja muud jäätmed. Jäätmete põletamine lõkkes saastab keskkonda ja on ohtlik tervisele.

Sage on olukord, kus jaanilõkke põletusmaterjaliks kogutakse ka pakendeid, prügi ja vanu rehve. Kuigi jäätmed võivad olla head soojuskandjad ja põleda ilusa leegiga, tehakse neid põletades tegelikult palju kahju. Jäätmeid lõkkes põletades katate koduaia mürgiste ainetega. Suitsuga õhku paiskuvad mittetäieliku põlemise tahked jäätmed sadenevad peagi  muldadesse ja põhjavette. Aga vaevalt keegi meist soovib, et lapsed sööksid kantserogeensete dioksiinidega saastunud maasikaid. Õige ja keskkonnasõbralik on suunata pakendid sorteerimisse. Inimeste tervise ja keskkonna huvides ei ole lõke kohe kindlasti õige koht pakenditest vabanemiseks. Kõik sorteerimisest üle jäänud prügi tuleb viia segaolmejäätmete konteinerisse.

Äärmisel juhul tohib kodustes lõketes põletada vaid puhast puitu ning kiletamata pappi ja paberit. Ent ka nende pakendite puhul tuleks arvestada taaskasutamise reeglitega, sest nendest materjalidest on võimalik midagi uut toota.

Arvutused näitavad, et paberi ja papi sorteerimine vähendab paberitootmise õhusaastet 75 protsendi võrra.
Pakendid tuleb viia selleks ette nähtud konteineritesse.

Paberi ja papi jaoks on vastava märgistusega konteinerid ning teistele pakendite nagu kartong, metall, plast ja klaas on omad konteinerid.

Pandipakendi pudelid tuleb viia joogitaara tagastuspunkti. Vanu rehve saab ära anda kodukohale lähimas jäätmejaamas. Pakendikonteinerite või jäätmejaama aadressi leiab kohaliku omavalitsuse või pakendiorganisatsiooni kodulehelt.

Veebilehelt www.lõke.ee leiab infot prügi põletamise ohtlikkusest ning loodusesõbralikust jäätmekäitlusest.

Eesti Pakendiringlus on riigi suurim taaskasutusorganisatsioon, mis kogub pakendeid kõigis kohalikes omavalitsustes kokku 1384 kohas. Kogutud jäätmed järelsorteeritakse Maardus asuvas sorteerimistehases ning sealsamas valmib pakenditest tooraine uute toodete valmistamiseks. Osa toormest kasutatakse ära Eestis, ent kõigi jäätmete taaskasutamise võimekust meil siin paraku ei ole, seetõttu läheb osa pakenditest ümbertöötlemiseks välismaale.

KADRI KAARNA, MTÜ Eesti Pakendiringlus keskkonnajuht

blog comments powered by Disqus