Arenguvaldkonnad liidetakse ühtseks tervikuks

Põltsamaal viidi hiljuti läbi valla arengut käsitlevad valdkondlikud seminarid. Neljapäeva, 31. mai õhtul saab Põltsamaa kultuurikeskuses teoks Põltsamaa valla arenguseminar, kus käsitletakse valla arengut n-ö tervikpildis. Põltsamaa valla arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaose sõnul korraldatakse seminar selleks, et sõlmida Põltsamaa valla arengut käsitlev laiapõhjaline ja üldsust maksimaalselt kaasav kokkulepe.

„Me tahame luua visiooni selle kohta, kuhu tahab jõuda Põltsamaa vald kahekümne viie aasta pärast, ja välja selgitada, milline on meie suur ühine eesmärk,“ selgitas Kristi Klaos. Selleks, et teada saada, kuidas alati neljas iseseisvas omavalitsuses, millest pärast haldusreformi on saanud suur Põltsamaa vald, ja mõelda sellele, kuidas koos edasi liikuda, korraldati eelnevalt valdkondlikud seminarid. Neljas eraldi omavalitsuses toimus tegevus suhteliselt erinevalt. Nüüd on aeg kokku kutsuda erinevates valdkondades tegutsevad inimesed, et koos seada endale ühine visioon ja eesmärk valla arenguks.

Põltsamaa vallas korraldati valdkondadepõhine rahvaküsitlus, millega saadi palju tagasisidet ja kus öeldi välja suurepäraseid mõtteid ning ideid. Oli selliseidki ideid, mille elluviimine ei eeldagi kuigi suurt rahasummat. Kristi Klaos lausus, et kindlasti uuritakse mingi aja möödudes, kuidas valla elanikud valla elukorralduse ja seatud sihtide saavutamisega rahul on.

Arengu- ja planeerimisosakonna juhataja arvab, et kakskümmend viis aastat tulevikusihina ei ole suure valla jaoks ette vaatamiseks liialt pikk aeg. Kümne aasta peale peaks suutma juba tegevusi eelarveliselt paika panna, kuid üldine visioon peab olema ettevaatavalt kavandatud oluliselt pikema perioodi peale.

Põltsamaa valla arenguseminarile on eelregistreerunuid vähevõitu, kuid Kristi Klaos loodab, et seminarile tuleb siiski kohale oluliselt rohkem huvilisi.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus