Arengustrateegia seires selgusid atraktiivsed ideed

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) viis läbi Jõgevamaa arengustrateegia 2020 + seire, mille käigus selgus ka idee rajada Jõgevamaale geopark.

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja Katrin Rajamäe sõnul on 2011. aastal kinnitatud Jõgevamaa arengustrateegia 2020+  puhul igal aastal  ette nähtud  tegevuskava ülevaatus.

“Kuna tegevuskava sisaldab rohkelt omavalitsuste ja teiste organisatsioonide poolt ellu viidavaid tegevusi, on loomulik, et aasta jooksul saavad osad tegevused tehtud ning lisandub uusi ideid ja plaane. Seire läbiviimiseks külastasime JAEKi poolt kõiki omavalitsusi 2011. aasta detsembris ja käesoleva aasta jaanuaris. Kohapeal käies arutasime läbi strateegia tegevuskavas toodud maakondliku, piirkondliku ja kohaliku tähtsusega tegevused, mis vastavat omavalitsust puudutasid. Lisaks vaatasime tegevuskava üle omavalitsuste liidu, maavalitsuse, Jõgevamaa Koostöökoja ja teiste organisatsioonidega,” rääkis Rajamäe.

Ta lisas, et kuna arengustrateegia on maakonnal olnud nüüdseks alles ühe aasta, siis väga suuri muudatusi pole veel toimunud. “Küll aga tuli tegevuskava täiendusena juurde päris mitu huvitavat ideed. Üks põnev idee on tekkinud Vooremaa Looduskeskusel eelmise aasta lõpupoole. Nimelt soovitakse rajada Jõgevamaale geopark, mis muudaks maakonna turistidele veelgi atraktiivsemaks. Veel võiks nimetada meie endi (JAEKi) ideed rajada maakonda ettevõtlusinkubaator-kaugtöökeskus, mis oleks abiks alustavatele ettevõtjatele ning aitaks tuua töökohti suurematest linnadest meie maakonda,” lausus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus