Arengukomisjon tõmbas raharaiskamisele pidurit

Meie lugejad on pöördunud maakonnalehe toimetuse poole, et saada veidi rohkem infot maakonna suurima, Jõgeva vallavolikogu alaliste komisjonide tööst. Tänases avaloos tuleb jutuks arengu- ja reformikomisjonis tehtav.  


Jõgeva valla kaheksaliikmelise arengu- ja reformikomisjoni tööd juhib Andrei Fedossovski, kellele see on esmakordne kogemus niisugust komisjoni juhtida. Mehe enda sõnul on tööpõld kordades laiem, kui ta oskas aimata.

„Poleks uskunud, et sedavõrd palju tuleb komisjoniga koos käia ning valla probleemidega tegeleda. Õnneks on meie komisjonis hea seltskond ning see muudab töö lihtsamaks,“ märkis Fedossovski.

Komisjoni töövaldkonda kuuluvad valla arendustegevus, arengukavad, samuti üld- ja detailplaneeringuga seotud küsimused ning haldusreformiga tekkinud probleemid. Komisjoni juhi kinnitusel on viimased kuud kulunud peamiselt valla arengukavasse tehtud ettepanekute läbiarutamiseks.

„Neid ettepanekuid tuli kokku 489. Kõikide läbiarutamine ning otsuse langetamine võtab aega. Nii olime möödunud teisipäeval parandusettepanekute tõttu koos juba kuuendat korda. See jäi ka viimaseks. Ei saa salata, ettepanekuid on igasuguseid, n-ö seinast seina. On arukaid, mille heaks kiidame, kuid ka selliseid, mille ühehäälselt tagasi lükkame,“ rääkis Fedossovski, tuues näitena välja ettepaneku kulutada lähiaastatel suur rahasumma uue volikogu saali väljaehitamiseks. „Lükkasime selle ettepaneku ühehäälselt tagasi. See on mõttetu raha raiskamine, vallal on märksa olulisemaid kohti, kuhu raha kulutada, seda enam, et Piiri tänava hoones on igati korralik volikogu istungite saal olemas. Kindlasti jääb see küsimus nüüd volikogu otsustada.”

Samas oli komisjon seda meelt, et arengukavasse tuleks lülitada Jõgevale jäähalli ehitus. „Selles osas teeme tihedat koostööd kultuuri- ja spordikomisjoniga. Sest tegelikult kuuluvad meie huviorbiiti pea kõik eluvaldkonnad, ka haridusega seotud teemad. Ning loomulikult haldusreformist tulenevad probleemid.“

Fedossovski on rahul, et tema juhitava komisjoni kõik liikmed on ettevõtjad, tänu millele on ka ühist keelt lihtsam leida. „Kõik on arusaajad inimesed. Ainus probleem on kõigile sobiva koosolekuaja leidmine, sest ikka on keegi kusagil lennus,“ lisas ta.  

„Kui arengukava nüüd volikogus lõpliku heakskiidu leiab, siis ei tähenda see, et seal enam midagi muuta ei saaks. Head ettepanekud on ka tulevikus oodatud,“ kinnitas  arengu- ja reformikomisjoni esimees.

KERTTU-KADI VANAMB

 

Jõgeva valla arengu- ja reformikomisjon

Andrei Fedossovski – esimees

Mihkel Kübar – aseesimees

Ain Aru

Marek Mardimäe

Alari Päären

blog comments powered by Disqus