Arengukava valmib koostöös rahvaga

Jõgeva valla arengukava koostamiseks korraldab omavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond mitmel pool vallas seminarid, mis võimaldab kaasata protsessi inimesi kogukondadest ja ka erinevatest tegevusvaldkondadest.

Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim märkis, et

arenguseminaride laiem mõte on elanike kaasamine arengukava koostamise protsessi. „Seminaridel vaatame üle KOV hetkeseisu ja analüüsime võimalusi. Vaatame üle kehtivad arengukavad.  Elanike osalemissoov on kahe esimese seminari põhjal otsustades väike. Kaasa räägivad need vallakodanikud, kelle toimetamisi arengukava enim mõjutab – külaliikumisega tegelejad ja MTÜ-de liikmed.”

Seminaridel käib arutelu laudkondades, mis moodustuvad kohapeal. „Esimene seminar toimus Jõgeval, kus osalemine oli märkimisväärselt tagasihoidlik. Palamuse seminaril räägiti piirkonna teemadest ja ülevallalistest probleemidest. Vaiatu seminaril pakkusid osalejad välja, mida vallas korda saata viie miljoni euro eest. Töögruppides toodi välja valla arengut pärssivad tegurid ja ka positiivne programm, kuidas valla arengut edule suunata,” rääkis Pärsim.

Seminaridel on välja pakutud ka mitmeid ootamatuid ja atraktiivseid ideid. Nii arutati Palamusel, kas Kuremaa järve äärde oleks võimalik meelitada harrastuskalastajaid Lätist. Kogukonnaaktivist Vallo Väljaots arvas, et Jõgeva valla mainet aitaks hästi kujundada selline isiksus nagu Kihnu Virve Kihnu saarel või ansambel Tradd.Attack! Setumaal.

„Iga omavalitsuse maine loojad on ennekõike vallakodanikud. Meie kultuurikollektiivid ja sportlased on esimesed, kes valda pildil hoiavad. Hea sõnumi viimine ja oma kodupaigast hästi kõnelemine ei ole eriti kulukas, kuid on suure mõjuga. Kunstlikult tekitatud brändid ei tööta. Hea on, kui Jõgeva vallas tegutsejad saavutavad tuntust väljaspool koduvalda,” avaldas arvamust Triin Pärsim.

Tema sõnul on senistel seminaridel rohkem aega pühendatud haridus- ja kultuurivaldkonna teemadele, kõneldi vajadusest tugispetsialistide järele, spordirajatiste kehvast seisust ja vabatahtlike liiga suurest ja väärtustamata rollist kultuuritöös.

Viimane Jõgeva valla arengukava koostamisega seotud seminar toimus 17. mail Siimustis.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus