Arengukava näitab kätte suuna

Põltsamaa, Mustvee ja Jõgeva vallavalitsustes on parasjagu käimas või lõpusirgele jõudnud arengukavade uuendamise protsess, millega lihvitakse tulevasi plaane, vaadatakse üle valdades tehtavad investeeringud ning üldisemad eesmärgid ja arengusuunad.
Inimene tänavalt või vallakeskusest eemale jäävast külast võib aga küsida, milleks meile üldse neid arengukavasid vaja on. Ametnikkond kusagil teeb justkui tööd, mille lähem mõte ja arusaam jäävad sageli hägusateks.
Ehk saaks ilma arengukavadetagi hakkama? Tekkida võib küsimus, mis on arengukavade laiem eesmärk. Ilmselt leidub ka selliseid elanikke vallas, kes pole üldse midagi kuulnud mingisugustest arengukavadest.
Ükski arengukava ei pane aga sajaprotsendilise kindlusega paika, millised saavad olema täpselt investeeringute summad, kuhu ja mis rahasumma eest ehitama hakatakse, millises mahus rajatakse näiteks kasvõi uusi kergliiklusteid või remonditakse olemasolevaid vallateid.
Arengukava eesmärk on aidata omavalitsusel sihte seada, et oleks tagatud stabiilne vallajuhtimine, koostöö vallavalitsuses ja -volikogus ning valla piirkondade väljaarendamine. On vaja vaadata ka tulevikku – mis saab kümne aasta pärast?
Nagu ütlevad ametnikud valdades, on viimaseid aastaid silmas pidades lisandunud ka uusi väljakutseid – on vaja paindlikkust toime tulla kõikvõimalike kriisidega. Praegust olukorda ja möödunud nädalal kõlanud peaminister Kaja Kallase õhtust ootamatut rahva poole pöördumist silmas pidades võiks siinkohal lisada, et on vaja olla valmis ka ootamatuks tunde kestvaks elektrikatkestuseks.

blog comments powered by Disqus