Arengukava muudatused suunati avalikule väljapanekule


Põltsamaa linna arengukavasse, mis on koostatud aastateks 2010-2030, on tehtud hulk muudatusettepanekuid. Viimasel linnavolikogu istungil otsustati suunata arengukava muudatusettepanekud avalikule väljapanekule ajavahemikul 27. juunist kuni 17. juulini käesoleval aastal.

Põltsamaa linna arengukava muudatusettepanekutega saab tutvuda linnavalitsuse kantseleis, Põltsamaa linna veebilehel ning Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu lugemissaalis aadressil Põltsamaa, Veski tänav 3.

Arengukava avalikule väljapanekule järgneb avalik arutelu 28. juulil kell 17 Põltsamaa kultuurikeskuses.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus