Arendusspetsialist paneb valla rahapaja podisema

Torma vallas on arendusnõunikuga vedanud. Vallavalitsuse arendusspetsialist Evi Stukkert on Tallinna Polütehnilise Instituudi lõpetanud finantsistina, teise kõrghariduse omandas ta aga psühholoogia alal. Valla eduka arengu võtmeks peab topeltkõrgharidusega daam meeskonnatööd.

Kahtlemata peab arenguprobleemidega tegelev inimene üsna põhjalikult tundma piirkonda, kus ta töötab. Kas olete ise põline tormalane?

Tulin Tormasse 1986. aastal. Varem elasin korteris, paar aastat tagasi kolisin oma majja. Enne praegusesse kodupaika elama asumist töötasin Mustvee ettevõttes Marat ökonomistina.

Kuivõrd peate õigeks arvamust, et ilma arendusspetsialistita ei saa vallas käivitada ja ellu viia ühtegi suuremat projekti?

Töötan arendusspetsialistina tänavuse aasta algusest. Üldse olen Torma vallavalitsuses tööl kuuendat aastat ning varem olin finantsistiametis. Amet on nüüd teise nimega, aga mu töö olemus on põhiliselt ikka samaks jäänud. Võib öelda, et olen tõesti olnud kaasosaline enamustes projektides, mis Torma vallas käima lükatud.

Ükski projekt ei sünni vaid minu kabinetis vallamajas. Arendusspetsialist peab kogu valla eluga hästi kursis olema, huvituma omavalitsuse elanike käekäigust, kuulama nende ettepanekuid. Vaja on ringi liikuda lahtiste silmadega, kuulata inimeste arvamusi. Ühtlasi tuleb arvestada, et ükski inimene pole kompetentne kõigis eluvaldkondades. Tegelikult on kõik suured projektid ikka käivitatud meeskonnatööna.

Mis muudab arendusspetsialisti töö eriliseks just Torma vallas?

Iga omavalitsuse arendustöötaja peab oma töös lähtuma piirkonna arengukavast. Arengukava on koostatud ka Torma vallas. Arengut planeerides ja projekte kavandades on tarvis lähtuda erinevate huvigruppide vajadustest. Sageli ei tarvitsegi midagi uut leiutada, vaid on vaja ära kasutada omavalitsuse olemasolevat potentsiaali.

Näiteks Torma vallas on kauaaegsed ja püsivad kultuuriväärtused ja traditsioonid. Seda silmas pidades on vajalik jätkata meie arhitektuurimälestiste rekonstrueerimist. Praegu renoveeritakse näiteks kabelihoonet Torma kalmistul.

Millistes Torma valla ettevõtmistes on veel teie mõttepingutused mängus?

Mõned aastat tagasi osalesin projekti valmimisel, mis koostati Torma spordihoone uuendamiseks. Uuenemiskavade täitumisele aitas kaasa ka tollane vallavanem Mati Kepp ja spordimees Raivo Tralla. Nüüd tuleks spordihoones taas mõndagi korrastada ja remontida. Piisavalt vaeva tuli näha projektiga, mida tegime Torma rahvamaja nüüdisajastamiseks. Nüüdseks on rahvamaja seest uue kuue saanud, uuendamist ootab fassaad.

Mõistagi tunnen rõõmu ka väiksemamastaabiliste ideede täideviimisest. Nii on igati südamelähedane projekt, mille raames Torma rahvatantsurühm rahvarõivad sai.

Kellele Te oma mõtteid ja kavatsusi kõige enne tutvustate, kas näiteks vallavanemale?

Kui kujuneb mõni idee, siis otsustan, kellega on kõige otstarbekam selle üle aru pidada. Sageli on esimeseks vestluskaaslaseks ühel või teisel teemal tõesti vallavanem Riina Kull, edumeelne omavalitsusjuht, kes oskab hinnata nii minevikuväärtusi ja traditsioone kui ka tulevikku vaadata. Abivallavanem Martin Ambo tunneb aga igati põhjalikult keskkonnakaitseküsimusi.

Suuremaid investeeringuid nõudvaid projekte tuleb tutvustada kogu vallavalitsusele, samuti vallavolikogule. Oma igapäevatöös tunnen suurt kasu kuulumisest vallavolikogu kultuuri- ja eelarvekomisjoni.

Valla arengu kujunemisel on oluline roll aga mitte üksnes vallavolikogul ja vallavalitsusel, vaid ka mittetulundusühingutel, külaseltsidel, samuti külavanematel.

Millises mõõdus peab arendusspetsialistil olema võitlusvaimu oma ideede kaitsmisel ja põhjendamisel erinevates ringkondades?

Oma vallas pole tarvidust sellise võitluse jaoks. Küll on see aga tarvilik kaugemates ringkondades, kus tuleb oma seisukohti põhjendada ja kaitsta.

Millised mõtted tekivad aga siis, kui ideed on olemas, kuid nende rahastamisvõimalused vähemalt algul ebareaalsed?

Mõtteid tasub ikka koguda ja ka teistele avalikustada. Rahastamisvõimalus võib tekkida ju tulevikus ja on hea, kui projekt selleks ajaks juba valmis on.

Teie kabineti arvutiekraanilt vaatab vastu kena priske kass. Kas see on juhuslik või sihilik valik?

Iseenesest on kass arvutiekraanil juhuslikult. Peab aga ütlema, et kass mõjub inimesele üsnagi rahustavalt ja loob nii soodsa keskkonna mõttetööks.

Mida loete oma seniseks suurimaks kordaminekuks töös Torma valla hüvanguks?

Ma usun, et edukaim projekt on alles kirjutamata.

Kahel päeval nädalas võib Teid leida Torma ja Sadala põhikoolist?

Töötan nendes koolides psühholoogilise nõustajana. Minu juurde tulevad õpilased ikka siis, kui neil oma nõu otsa saama hakkab. Enamasti räägivad lapsed muredest, mis on seotud kodude ja peredega.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus