Arendus- ja ettevõtluskeskuse nõukogu juhib Toivo Kroon

Uus esimees tuli Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse (JAEK) nõukogule valida sellepärast, et senine esimees, endine maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Jako Jaagu ei tööta enam Jõgevamaal.

“Põhjusel, et arendus- ja ettevõtluskeskuse on ellu kutsunud maavalitsus, peab organisatsiooni nõukogusse kuuluma ka maavalitsuse esindaja. Maavanem Aivar Kokk tegi mulle ettepaneku osaleda nõukogu töös ja nõukogu valis mind esimeheks,” rääkis Toivo Kroon.

Tema sõnul tegeleb arendus- ja ettevõtluskeskus üsnagi erinevate ülesannetega ja on oma tööga hästi toime tulnud.

“Arendus- ja ettevõtluskeskuse nõukogu koosneb väga kompetentsetest inimestest nagu endine maavanem ja tänane ettevõtja Priit Saksing, ASi Põltsamaa Felix juhataja Anti Orav ning Saare vallavanem Jüri Morozov, kes on tegevad erinevates eluvaldkondades. See soodustab mitmete arengusuundade ja visioonide genereerimist,? ütles Toivo Kroon.

JAEKi tegevuses on tema sõnul väga oluline koostöö ettevõtjate, maavalitsuse ja omavalitsustega. Põltsamaa linnavolikogu esimehena on Toivo Kroon ka ise arenduskeskuse tegemistega hästi kursis. Muuhulgas osaleb sihtasutus Põltsamaa ettevõtluspäeva korraldamisel.

?Arenduskeskuse tegevusele aitab kaasa ka see, et kõik aktiivsemad inimesed Jõgevamaal tunnevad üksteist hästi ja suhtlevad omavahel sageli. Samuti on märgata arendus- ja ettevõtluskeskuse tegevjuhi Katrin Rajamäe mõtteerksust ja teotahet Jõgevamaa arendamisel,? ütles Toivo Kroon. ?JAEK peaks rohkem tähelepanu pöörama regionaalarengule ning avaliku ja erasektori ühistele projektidele. Üheks selliseks ettevõtmiseks, mida kogu Eestis huviga jälgitakse, on Jõgeva ja Põltsamaa vahelise gaasitorustiku väljaehitamine. Kuna Eestis on ettevõtluse tase üsna ebaühtlane, siis püüan arenduskeskuse nõukogu esimehena kaasa aidata riigipoolse abi suurendamisele vähemarenenud piirkondadele.”

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus