Arendus-ja ettevõtluskeskuse nõukogu juhib Mart Tooming

 

Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskuse (JAEK) nõukogu uus koosseis valis esimeheks maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja kohusetäitja Mart Toominga, kes selle nõukogu juhina peab oluliseks koostööd ühiskonnaelu erinevate sektorite vahel.

Tooming märkis, et  ta näeb nõukogu esimehena Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse rolli olla maakondlikul tasandil toeks riigile vajalike arengute elluviimisel ettevõtlus-,mittetulundus- ja omavalitsussektoris. Eriti tähtsaks peab ta sektorite  vahelist koostööd ja selle toetamist. JAEK nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, strateegilist juhtimist ja teostab järelvalvet tegevuse üle ning ühtlasi informeerib tegevusest asutajaõiguse teostajat, kelleks on maavanem. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis. Järgmisel koosolekul 15. märtsil tuleb arutlusele JAEK strateegia lähitulevikus.

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev andis tänukirjad ka Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu eelmise koosseisu liikmetele Toivo Kroonile (tollane nõukogu esimees), Jüri Morozovile, Anti Oravale, Ants Orgulasele ja Priit Saksingule.

JAAN  LUKAS

blog comments powered by Disqus