Arendus- ja Ettevõtluskeskus sai uue juhi

Katrin Rajamäe on Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna lõpetanud rahvamajanduse erialal ning õpib Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas magistriõppes. 2001. aastal alustas ta tööd Jõgeva Maavalitsuses ning oli seejärel projektide koordinaatoriks ja ettevõtluskonsultandiks Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses. Möödunud aasta aprillist sai temast aga Jõgeva Maavalitsuse arendusnõunik. Kui arendus- ja ettevõtluskeskusel tekkis vajadus uus juhataja valida, tegi sihtasutuse nõukogu Katrin Rajamäele ettepaneku sellele ametikohale kandideerida. Asutuse senine juht Toomas Pajula otsustas hakata tegelema ettevõtlusega.

“Sellele ettepanekule reageerisin ma positiivselt, sest nägin selles pakkumises huvitavat väljakutset oma võimete proovilepanemiseks ja nende rakendamiseks Jõgevamaa heaks. Pealegi on mulle arendustöö ja projektidega tegelemine alati meeldinud,” ütles Rajamäe.

“Praegu kestab veel uude töösse sisseelamise periood. Suure osa tööst hõlmab ka tegelemine suurprojektidega, mille elluviijaks on koos Jõgeva maavalitsuse ja omavalitsustega ka arendus- ja ettevõtluskeskus. Teoksil on puhke- ja peatuskohtade rajamine maakonna erinevatesse paikadesse. Plaani täideviimiseks on kavas esitada rahataotlus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele. Valminud on ka tehniline dokumentatsioon, maavalitsus on tellinud objektide kujunduse ja tänavu algavad kavakohaselt ka ehitustööd. Praeguseks on kaardistatud puhke- ja peatuskohtade ehitamiseks sobivad maa-alad. Tulevikus tehakse igasse omavalitsusse arvatavasti kaks või kolm puhke- ja peatuskohta,” ütles ta.

Rajamäe sõnul koordineerib arenduskeskus jätkuvalt ka projekti kaasaegsete sadamate väljaehitamiseks Mustveesse ja Omedusse. “Veel sel kuul peaksid saama kehtestatud vastavad detailplaneeringud. Investeeringutaotlused koostatakse tõenäoliselt kõigepealt Mustveesse rajatavale reisi- ja jahisadamale.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus