Apteegireformi tagasipööramisega kaotaksid maapiirkonnad

Üle poolesaja maapiirkondade apteekri pöördus EKRE riigikogu fraktsiooni poole palvega jätkata apteegireformi senisel kujul, sest proviisoromandi nõude tühistamine paneks aluse maapiirkondades apteekide sulgemisele.


„EKRE on ikka seisnud maapiirkondade elujõu eest, kuid riigikogu menetlusse antud apteegireformi tühistav seaduseelnõu võib tuua kaasa hoopis maapiirkondades tegutsevate proviisorapteekide sulgemise,“ seisab maa-apteekrite riigikogu EKRE fraktsioonile saadetud pöördumises.
„Menetlusse esitatud seaduseelnõu annab eelise eelkõige ravimite hulgimüüjatele ja nendele kuuluvate ketiapteekidele, sest reformi tühistamise tulemusena koonduks enamik apteekidest kahe kuni kolme suuromaniku kätte. Konkurents kasvaks sel juhul eelkõige suuremates linnades, kus hakataks avama uusi apteeke ja tööjõu saamiseks ostetakse praegu maapiirkondades töötavad proviisorid lihtsalt üle.“
Eesti apteekrite liidu juhatuse esinaise ja Põltsamaa Uue Apteegi juhataja Ülle Rebase sõnul on just viis aastat tagasi riigikogus vastu võetud nn apteegireform taganud ravimite kättesaadavuse maapiirkondades. „2006. aastal kehtestati Eestis apteekide asutamispiirangud just sel eesmärgil, et apteegiteenus ei koonduks vaid suurematesse asulatesse. Enne apteekide asutamispiiranguid suleti maapiirkondades tööjõupuuduse tõttu järjest apteeke. Iga uus apteek suurlinnas tõi kaasa apteegi sulgemise maapiirkonnas,“ rääkis Rebane.
„Viimased viis aastat on just apteegireform hoidnud maapiirkondades apteegid avatuna ja praeguseks on Eestis juba üle 200 proviisoriosalusega apteegi. Apteegireformi tühistamine paneks maapiirkondade apteekide tuleviku taas suure kahtluse alla.“
Samuti rõhutatakse maa-apteekrite pöördumises, et apteeke ei tohiks käsitleda kaubandusettevõtete vaid tervishoiuasutustena. „Apteekri ülesanne on aidata lahendada patsientide tervisemuresid, mitte keskenduda võimalikult suurele müüginumbrile ja turuosa haaramisele. Seda enam, et paljudes maapiirkondades ongi just apteek veel ainus tegutsev
tervishoiuasutus,“ märgitakse 53 apteekri pöördumises, kes peavad üle Eesti 68 maa-apteeki.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus