Apolinaria Repkina sai kodanikupäeva aumärgi

Möödunud nädalasse jäänud kodanikupäeval andsid peaminister Andrus Ansip ja siseminister Jüri Pihl üle kodanikupäeva aumärgid 17 inimesele, kes on silma paistnud ühiskondliku aktiivsuse ja tänuväärsete algatustega. Jõgevamaalt pälvis aumärgi vanausuliste ning Peipsi äärse kultuuri ja ajaloolise pärandi kandja Apolinaria Repkina.

Tartu Ülikooli vene filoloogina lõpetanud Apolinaria Repkina on õpetanud vene keelt ja kirjandust nii Mustvee Gümnaasiumis kui ka Mustvee Vene Gümnaasiumis. Nüüd, pensionipõlves, on ta Mustvee vanausuliste koguduse teenistuja.

Koguduse laulukoori juhendades ja selles ise lauldes on ta andnud suure panuse vanausuliste kirikulaulukultuuri järjepidevasse toimimisse. Apolinaria Repkina võtab vastu ka kirikusse saabuvaid külalisi ning tutvustab neile vanausuliste traditsioone ja kombeid eesti, vene ja saksa keeles. Tema tegevus on kaasa aidanud Peipsi äärse piirkonna eestlaste ja venelaste kultuurisidemete tugevdamisele.

“Kui piirkonnas elab sellise rikka ja omapärase kultuuritaustaga rahvakild nagu vanausulised, on see niikuinii juba suur väärtus,” ütles Mustvee linnapea Mati Kepp. “Veelgi väärtuslikum on, kui sel rahvakillul on niisugused targad ja pühendunud eestvedajad ja eestkõnelejad nagu Apolinaria. Integratsiooni kohta on ta kunagi öelnud, et ta ei tea, mis see on ja milleks seda vaja on. Vanausulistele pole eesti keele õppimine kunagi raske olnud ja nad on alati Eesti riigile lojaalsed olnud.”

Üks erudeeritumaid

Maavanem Aivar Kokk tunnistas, et tema jaoks on Apolinaria Repkina üks erudeeritumaid inimesi, kellega ta Jõgevamaal kokku puutunud.

“Ta tunneb põhjalikult vanausuliste kultuuri, ent on hästi kursis ka mujal maailmas toimuvaga,” ütles Aivar Kokk. “Olles olnud õpetaja mõlemas Mustvee koolis, on ta kaasa aidanud suure hulga tublide Eesti kodanike kasvatamisele. Ta on teinud palju nii Jõgevamaa kui ka kogu Eesti heaks.”

Kodanikupäeva aumärgi saanute hulgas oli seekord nii kohaliku elu kui ka isamaalise liikumise edendajaid, teenekaid kodu-uurijaid, mitmete kodanikualgatuste eestvedajaid, õpetajaid ja talupidajaid.

“Demokraatlikus riigis peaksid kõik päevad olema kodanikupäevad, sest kodanike tegevuse summast see riik koosnebki,” ütles peaminister Ansip aumärkide üleandmisel. Tema sõnul tähendab kodanikuks olemine käte külge panemist seal, kus midagi on vajaka. Nii tõstis ta kodanikuaktiivsuse suurepärase näitena esile üle-eestilist puhastuspäeva “Teeme ära 2008”. Kõige rohkem oligi märgisaajate hulgas selle ettevõtmise eestvedajaid: peale Aasta Kodaniku tiitliga pärjatud Rainer Nõlvaku said aumärgi ka Toomas Trapido ja Ahti Heinla.

Otsitakse häid ideid

Kodanikupäeva tähistati tänavu üheteistkümnendat korda. Seekord oli selle motoks “Eesti Vabariik läbi üheksakümne aasta”. Kodanikupäeval kuulutas Kodanikuühiskonna Sihtkapital välja kodanikuühiskonna arengule suunatud konkursi, mille raames on võimalik saada ühekordset toetust uudsete ja ühiskonnas positiivset mõju avaldavate ideede elluviimiseks.

KÜSK juhataja Agu Laius rõhutas, et heade ideede konkursi kaudu rahastatakse tõesti vaid häid uudseid ideid, mitte aga taotleja tavapärast tegevust, ning lisas: “Me ei soovi saada massiliselt taotlusi, vaid tõesti ühiskonna hoiakuid ja suhtumisi mõjutavaid ning kujundavaid säravaid ideid, mis vajavad elluviimiseks toetust.”

Täpsemat teavet konkursi kohta leiab aadressilt http://www.kysk.ee/?s=168 .

iii

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus