Äpardunud rattatee

Jõgeva-Painküla rattatee on projekteeritud kliendivaenulikult:
1. Tee vingerdab lubamatult ja ohtlikult üles-alla ning vasakule-paremale.
2. Arvukad teekitsendused püüavad jalgratturi “kotti” (kitsaimas kohas on tee laius 95 cm!), eriti ohtlik on see pimedal ajal.
3. Rattateest paari meetri võrra sügavamal paiknevad munakividega kindlustatud kraavisuudmed on jalgratturile tõkestamata. Antud juhul tulevased õnnetused (lastega) lausa karjuvad ette!

Kuidas oleks saanud teha kliendisõbraliku tee? Ehitada maantee muldkeha laiemaks ning teha jalgrattatee autoteega samale kõrgusele ning sellele lähemale. Piisava rattatee laiuse korral oleksid jalgrattatee mõlemal küljel võinud paikneda käsipuud. Siis andestaks endast lugupidav jalgrattur ka mõned tee kitsendused. Antud juhul ei tehtud kõrvalteed jalgratturile, vaid ta pühiti julmalt autode eest maanteekraavi.

Nii palju siis jalgratturisõbralikust Jõgevamaast. Jalgratturi ning jalakäija ohutuse nimel ei ole ükski kulutus liiast.

TOOMAS PUSS,
Jõgevalt Painkülla jalgrattal tööl käija

blog comments powered by Disqus