Ansamblite konkursist kujunes Jõgeva-Põltsamaa “maavõistlus”

Jõgevamaa gümnaasiumis selgitati möödunud teisipäeval välja maakonna parimad õpilasansamblid. Võistlema tuli kümme ansamblit neljast koolist.


Nagu üks žüriiliikmeist, Jõgeva muusikakooli direktor Merike Katt, naljatamisi märkis, kujunes maakondlik konkurss seekord Jõgeva-Põltsamaa maavõistluseks: kümne ansambli hulgas oli neli Põltsamaa ansamblit (kõik Põltsamaa ühisgümnaasiumist) ja viis Jõgeva ansamblit (neli Jõgeva põhikoolist ja üks Jõgevamaa gümnaasiumist). Ainus, kes maakonna kahe suurema linna ansamblite duelli sekkus, oli Siimusti lasteaed-algkooli kuuenda klassi ansambel.

Osalejaid oli plaanis hinnata viies vanuserühmas, ent piirduda tuli neljaga, sest kaheksanda ja üheksanda klassi ansamblilauljaid võistlema ei tulnud.

“Selles vanuses noori ongi vist natuke keeruline ansamblisse laulma saada. Poiste puhul tekitab lisaprobleeme ka häälemurre,” sõnas Merike Katt.

Peale tema lõid žürii töös kaasa Jõgevalt pärit noor dirigent Mai Simson ning Puurmani mõisakooli direktor ja Jõgeva kammerkoori dirigent Margus Kask. Noorimas, 1.-3. klassi vanuserühmas tunnistasid nad parimaks Põltsamaa ühisgümnaasiumi 3. klassi tütarlaste ansambli (juhendaja Meeli Nõmme), 4.-5. klassi vanuserühmas Jõgeva põhikooli ansambli (juhendaja Anne Pilvar), 6.-7. klassi vanuserühmas Põltsamaa ühisgümnaasiumi tüdrukute kvarteti (juhendaja Meeli Nõmme) ja 10.-12. klassi vanuserühmas Jõgevamaa gümnaasiumi segaansambli (juhendaja Maret Oja).

Lihtsus ja teatraalsus

“Osalejaid polnud küll palju, ent samas võib öelda, et kohale olid tulnud Jõgevamaa üldhariduskoolide paremad muusikud,” sõnas Margus Kask. “Kõigi puhul oli näha, et õpetajad olid lastega head tööd teinud. Nooremate esinejate puhul võlus siirus ja lihtsus, vanemate lauljate puhul sai aga nautida keerulisemat repertuaari ja teatraalsemaid lahendusi.”

Margus Kask tõdes, et kui koolide arvu vaadata, siis võinuks ansambleid konkursil poole rohkem olla. Paraku tulevad konkursile välja enamasti ikka ühed ja samad koolid.

Mai Simsonile jätsid väga hea mulje Meeli Nõmme juhendatavad Põltsamaa ühisgümnaasiumi ansamblid.

“Minu isiklikuks lemmikuks kujunes kuuenda-seitsmenda klassi vanuserühmas esimeseks tulnud tüdrukute kvartett: neil oli hea kava ning nende esitus oli ilus, puhas ja hästi läbitöötatud. Ka samas vanuserühmas üles astunud Põltsamaa ühisgümnaasiumi poisteansambel oli tubli, aga tüdrukud olid siiski natuke tublimad,” tõdes Mai Simson.

Tema sõnul jätsid parema mulje need ansamblid, kes mitte ainult ei laulnud oma laule puhtalt ära, vaid kes ka uskusid seda, mida laval teevad. Suuri vahesid polnud üheski vanuserühmas, kõige rohkem vaieldi aga selle üle, keda tunnistada gümnaasiumiastme parimaks. Ehkki ka Põltsamaa ühisgümnaasiumi lauluklassi ansambel (juhendaja Karmo Toome) esines tublilt, kaldus vaekauss siiski Jõgevamaa gümnaasiumi ansambli poole, kelle esituses sai kuulda tõeliselt head ansamblilaulu. Üks pala – “Paesel pinnal” – esitati koguni neljahäälselt. Laulu on kirjutanud Jõgeval elav Angela Rehi, neljahäälse seade tegi sellele aga tuntud arranžeerija Tõnis Kõrvits.

“Sellises seades kõlas see laul esimest korda just sellel konkursil,” ütles Mai Simson. “Ka mõne teise ansambli esituses sai kuulda minu jaoks uut ja põnevat repertuaari.”

Laste arv kahanenud

Ka Merike Katt tunnistas, et temal kui muusikul oli konkursilt mõndagi kõrva taha panna. Ning tal oli väga hea meel, et leidub neid, kes selliseid konkursse korraldada võtavad (peakorraldaja roll oli Jõgevamaa gümnaasiumi muusikaõpetaja Maret Oja kanda), aga ka neid, kes ansamblites laulda ja ansambleid juhendada jaksavad.

“Et ansambleid aja jooksul vähemaks on jäänud, on osalt tingitud sellest, et väiksemates koolides on laste arv tublisti kahanenud. Siis on ju vähemaks jäänud ka neid, keda ansamblisse ja koori kutsuda,” tõdes Merike Katt. “Ansambli juhendamine on ju ka päris mahukas lisatöö, mida igal pool arvatavasti ei tasustata. Kõik tahavad suurepärast tulemust näha, aga tihti ei aimata, kui palju selleks tööd tuleb teha.”

Ka Merike Kati lemmikuteks olid konkursil Põltsamaa ühisgümnaasiumi tüdrukute kvartett ja Jõgevamaa gümnaasiumi segaansambel.

“Ent tegelikult oli kogu konkursipäev emotsionaalne ja tore – ka lauljatele,” kinnitas Merike Katt.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus