Ansamblite ja solistide laulupäeval võistles kaheksa kooli

Neljapäeval, 1. detsembril peeti Põltsamaa Ühisgümnaasiumis Jõgevamaa koolide 1.-5. klasside õpilaste ansamblite ja solistide laulupäev. Võistlesid kaheksa kooli õpilased.

Esindatud olid Põltsamaa Ühisgümnaasium, Jõgeva Ühisgümnaasium, Jõgeva Gümnaasium, Puurmani gümnaasium, Esku- Kamari kool, Laiuse põhikool, Jõgeva muusikakool, Mustvee Vene Gümnaasium.  Ansambleid oli kokku kümme ja soliste 39. Kokku esitati 59 laulu.

I klassi õpilasi hinnati eraldi, sest nad ju alles algajad.

Ansamblitele jagus kohti järgmiselt:

I koht  Jõgeva muusikakool, õpetaja Ingrid Orgulas

II koht Siimusti lasteaed-algkool, õpetaja Ingrid Orgulas

Solistid:  I koht Lisa Pajo  Põltsamaa Ühisgümnaasiumist, õpetaja Meeli Nõmme

             II koht  Kevin Zäuram  Põltsamaa Ühisgümnaasiumist, õpetaja Meeli Nõmme

            III koht  Doris Piik  Jõgeva muusikakoolist, õpetaja Ülle Hansen

II- III klass

Ansamblid:  I koht Jõgeva muusikakool, õpetaja  Ingrid Orgulas

                  II koht Põltsamaa Ühisgümnaasium, õpetaja Meeli Nõmme

                 III koht Puurmani gümnaasium, õpetaja Anneli Rebane

Solistid:  I koht  Helena Stroom  Põltsamaa Ühisgümnaasiumist, õpetaja Meeli Nõmme

             II koht  Kadi- Liis Viiar Jõgeva Gümnaasiumist, õpetaja Riina Lind

            III koht Aron Aland Laiuse põhikoolist, õpetaja Silvi Tanilov 

IV-V klass

Ansamblid:   I koht Põltsamaa Ühisgümnaasium, õpetaja Hille Martin

                   II koht  Põltsamaa Ühisgümnaasium, õpetaja Meeli Nõmme

                  III koht  Jõgeva Gümnaasium, õpetaja Riina Lind 

Esinejaid hindasid Tallinna poistekoori ettevalmistuskoori dirigent Angelika Kadarik, Põltsamaa muusikakooli õpetaja Õie Aruoja ja allakirjutanu. 

MARE TALVE, Sadala ja Torma põhikoolide muusikaõpetaja, Jõgevamaa muusikaõpetuse ainesektsiooni juht

blog comments powered by Disqus