Annikvere-Neanurme teelõigul käib 2+1 möödasõidualade ehitamine

Annikvere-Neanurme 2+1 sõiduradadega teelõik on esimene omataoline Tallinna-Tartu maanteel, ütles maanteeameti lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal.

Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Põltsamaa-Tartu lõigul käivad tööd 4,1 kilomeetri pikkusel teelõigul (kilomeetritel 131,0-135,1).

Tee ehitustööde ajal peab olema pidevalt tagatud 1+1 asfalteeritud kattega sõiduraja olemasolu. Remondiobjekti piires piiratakse sõidukiirust 50 km/h ja piiratud kiirusega lõigu pikkus võib olla kuni kaks kilomeetrit.

Kokku on projekteeritud vaheldumisi kaks möödasõidu lõiku pikkusega 1,5 km ja 1,3 km, selleks rajatakse projekteeritaval maanteelõigul kogu ulatuses olemasolevale 1+1 muldkehale mulde laiendused lisaraja tarbeks. Olemasolev tee rekonstrueeritakse. 2+1 ristlõikega teelõigule paigaldatakse metallist karptalast keskpiire. Ehitatakse uued juurdepääsuteed ning tagasipöördekohad, kohaliku liikluse ühendamiseks olemasoleva teedevõrgustikuga ja juurdepääsuks teeäärsetele kinnistutele. Tööde käigus ehitatakse uus kolmerajaline Suudari sild üle Umbusi jõe. Kokku on projekteeritud vaheldumisi kaks möödasõidu lõiku pikkusega 1,5 ja 1,3 kilomeetrit. Projekteerimisel on tänavu kilomeetritel 142,2-146,9 asuv Pikknurme-Puurmani ja kilomeetritel 170,0-174,1 asuv Kärevere-Kardla teelõik.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus