Annetatud üle 80 000 krooni

Mälestuspäeval koguneti Põltsamaa kalmistul mälestushetkeks Herbert Kuurme hauale, mälestuspalve pidas Tartumaa praost Joel Luhamets. Pärast mälestushetki kalmistul koguneti H. Kuurme nimelise mälestusfondi asutamislepingu allkirjastamisele Põltsamaa kirikusse. Lepingule kirjutasid alla Herbert Kuurme lesk Asta Kuurme, lapsed Mart Kuurme, Jaan Kuurme, Tõnis Kuurme ja Tiina Sarjas, Eesti Abistamisekomitee esimees New Yorgist Endel Reinpõld, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku poolt assessor Joel Luhamets, Põltsamaa linnavalitsuse nimel abilinnapea Tiit Kulu ja mälestusfondi haldajana Tartu Kultuurkapitali poolt juhataja Ülle Koppel. Esmase panusena annetasid fondi Eesti Abistamise Komitee New Yorgist ja Herbert Kuurme lapsed. Kokku on fondi 7. augusti seisuga annetatud 80 219 krooni.

Herbert Kuurme mälestusfond hakkab toetama ülikoolide usuteaduskondade üliõpilaste õpinguid ning usuteaduskondade lõpetajaid, kes on ennast näidanud pühendunud vaimulikuna kohaliku kirikukoguduse tegevuses vähemalt 2-3 aastat, osates ära kuulata inimesi ja olla hea suhtleja ning tegelda enesetäiendamisega. Esimene taotluste esitamise tähtaeg stipendiumikonkursile on 10. jaaanuar 2007.

Vastavalt mälestusfondi asutamislepingule on fondi halduskogu 5-liikmeline ja nimetatud järgmises koosseisus: Tartumaa  praost Joel Luhamets, Eesti Abistamise Komitee esimees, New Yorki Pauluse koguduse esimees Endel Reinpõld,  Kuurmete perekonna esindaja Tiina Sarjas,  Tartu Maarja koguduse õpetaja, Tartu Kultuurkapitali nõukogu liige Peeter Paenurm ja EELK Usuteaduste Instituudi Pastoraalseminari juhataja Ove Sander. Fondi halduskogu peamisteks ülesanneteks on fondi kasvatamine ja ettepanekute tegemine stipendiumide väljamaksmiseks.

Täname kõiki, kes vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele mälestusfondi asutamisele kaasa aitasid: Endel Kiisk, Ants Paju, Aino Kasemets, Kalev Kasemets, Tiiu Elmet,  Eda Meier, Riho Laanes, Joel Luhamets, Aino Põldre, Aita Kuivits,  Helvi Laas,  Toomas Reinpõld, Aide Vahtra, Anatoli Makarevit?, Vaike Käosaar, Silvi Haller, Ilme-Tiiu Tinni, Helle Niglas, Helmi Laur, Endel Reinpõld, Mare ja Rein-Roman Varu?kin, Lints, Jaak Uudla,  Asta Kuurme, Mart Kuurme, Jaan Kuurme, Tõnis Kuurme, Aarne ja Tiina Sarjas, Rait Sarjas, Kristjan Kuurme, Kaur Kuurme, Eesti Abistamise Komitee New Yorgist,  Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja  Põltsamaa linnavalitsus.

Mälestusfond on avatud ning sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Annetusi saab teha Põltsamaa kiriklas annetuslehtedele või Tartu Kultuurkapitali arveldusarvele 101020 5205 0006 Eesti Ühispanka märgusõna ?H. Kuurme fond? all, lisades tulumaksu tagasisaamiseks ka isikukoodi.

Ülle Koppel,
Tartu Kultuurkapitali juhataja

blog comments powered by Disqus