Anne Pern õpetab lapsi elus toime tulema

Kui tänavusel EV aastapäeval Põltsamaa vallalt tunnustuse saavad inimesed on Vooremaa lehelugejatele rohkemal või vähemal määral tuttavad, siis Lustivere Põhikoolis üle nelja aastakümne matemaatikat õpetanud Anne Perni nimi on suhteliselt vähe tuntud. Ehkki maakonna spordiuudistest on tema nimi läbi käinud.


„Olen tegelikult Harjumaa juurtega inimene. Peale Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetamist 1976. aastal valisin meile esitatud koolide seast välja kodukohale kõige lähemal asunud kooli. Selleks osutus Koselt 100 kilomeetri kaugusel asuv Lustivere kool. Mul oli võimalus Vastseliinasse tööle minna, aga see olnuks kodust poole kaugemal,“ meenutas Anne Pern oma aastakümnete tagust töökoha valikut. Naise sõnul oli õpetajaamet tema jaoks täiesti teadlik valik. Kose Keskkoolis õppimise ajal oli tema jaoks väga suureks eeskujuks eesti keele ja kirjanduse õpetajast kooli direktor, kes oli ka Eesti NSV teeneline õpetaja. Ka kehalise kasvatuse õpetaja meeldis tollal Anne Pernile väga, kelle eeskuju järgides kavatses ta kehakultuuri õppima asuda. Lisaks kaalus ta eesti keele ja kirjanduse ning vene keele õpetajaks õppimist. Õpetajad siiski arvasid, et matemaatika sobib Annele kõige paremini.

Sünged koridorid ehmatasid noore õpetaja ära

„Tulin siia esimest korda väga ilusal kevadisel maikuu päeval, mil puud olid hiirekõrvul ja loodus tärkamas. Tollasesse koolimajja sisse astudes tundus see mulle täiesti jube: pime, tume, kopitanud. Mõtlesin siis, et kuhu ma ometi sattusin.

Tollase Lustivere koolijuhi Herbert Tigase eestvõttel oli siis valmis saanud füüsika-matemaatikakabinet. Selles oli uus mööbel ning heal tasemel tehnilised vahendid. Klassiruumid olid ilusad, aga koridorid jätsid väga sünge mulje. Midagi nii hullu siiski ei olnud, et oleksin tahtnud töökohta vahetada,“ rääkis Anne Pern.

Elukohaks sai talle Sulustveres asunud kahetoaline ahiküttega korter kolhoosile kuulunud elamus. Anne Pern oli korteriga väga rahul ning ütleb, et tollal olidki inimesed nii eluruumide kui ka töötingimuste suhtes vähem nõudlikumad kui praegu. Nüüdseks elab ta juba kolmkümmend aastat Lustiveres asuvas korteris.

Aastate jooksul on Lustiveres suured muutused aset leidnud, koolimajagi asub uues ja osaliselt vanas remonditud hoones. Sinna on kerkinud mitmeid kortermaju, lisaks peremajad. Samas tõdeb ta, et õpetajatöös on aja jooksul probleeme juurde tulnud. Kui kunagi sai direktori, õppealajuhataja ja vanematega läbi rääkides n-ö raskete õpilastega hakkama, siis nüüd on olukord tunduvalt keerulisem.

Õpetajaametis tegutseb ta praegu väiksema koormusega, andes tunde kaheksandale ja üheksandale klassile. Peale Herbert Tigase surma tuli tal enam kui kümne aasta jooksul ka füüsikatunde anda. „Võrreldes algusaastatega on koolikultuur hoopis teistsuguseks muutunud,“ arutles kauaaegne õpetaja.

Muutuvas maailmas peab muutuma ka kool

Kunagi kaalus ta kodukohta naasmise võimalust, aga see mõte jäi perekondlikel põhjustel teostamata. Tema kaks poega õppisid siis Lustivere koolis ja nende sõbrad oleksid sinna maha jäänud. Kodukoht on alles ning jõulude ajal saab Anne seal lähedastega kokku.

Tema jaoks on sportimine olnud alati elu loomulik osa. Praegu naudib ta suusatamist, lisaks mängib võrkpalli ja lauatennist, sõidab jalgrattaga ning kõnnib looduses. Ka taidluses on ta kooliajast alates aktiivselt kaasa löönud. Ta laulis kaasa laulukoorides, osales tantsurühmades, tegi kaasa näidendites, esines luuletustega jne. Ka puhkpilliorkestris on ta trompetimängijana kaasa teinud.

Keerulisel üleminekulperioodil tegutses Lustiveres segaansambel, mille liige ta oli. Tantsijana on ta osalenud Lustivere segarahvatantsurühmas ning naisrühmas. Nüüd tantsib eakamate daamide rahvatantsurühmas „Meie küla naised.“ Samuti osaleb ta aktiivselt Lustivere külaseltsi tegevuses ning võtab osa kultuurimajas toimuvatest üritustest.

Õpetajatöö kõrvalt on ta sageli spordivõistlustel osalenud, tantsupidudel käinud, Lustiveres toimunud üritustest osa võtnud jne.

Oma kolleegidega saab Anne Pern hästi läbi. „Kord sain aasta kolleegi tiitli omanikuks. Ega siis vist midagi hullu suhetes kolleegidega pole olnud. Kaks korda on mind aasta õpetajaks valitud. Ei tasu arvata, et ma olen kõikidele lastele lemmikõpetaja, absoluutselt mitte. On ka neid õpilasi, kes hoiavad minust väga kaugele,“ rääkis staažikas pedagoog. „Samas ei ole ma kindel, et kõik see, mida praegu õpetan, peabki nii olema. Maailm meie ümber on väga palju muutunud ning ka õpetamises peaks midagi muutuma. Püüan õpetamist praktilise eluga siduda niipalju kui võimalik.“

Anne Pern on endale lubanud, et järgmisest kooliaastast õpetajaametis ei jätka. „Meile tulevad siia õpilased, kellele ei sobi suur kool. Nendel õpilastel on teatud probleemid ja mina ei ole valmis niisuguseid lapsi õpetama. Mul on kahju lastest, keda ma võiksin arendada, aga ma ei saa seda teha. Edaspidi leian ehk mõne lihtsama tööotsa,“ lausus ta.

Talle osaks saanud tunnustuse kohta ütleb Anne Pern, et mida aeg edasi, seda vähem soovib ta avalikku tähelepanu. Ent tunnustus on sellegipoolest tore ja ta on tänulik nendele, kes ta tunnustamiseks esitasid ning kes teda tunnustada otsustasid.

Lustivere külaseltsi ettepanek Anne Pernile Põltsamaa valla teenetemärgi omistamiseks pikaajalise eduka pedagoogilise tegevuse eest.

TOOMAS REINPÕLD

Lustivere külaseltsi ettepanek

Anne Pern on pidanud oma töös tähtsaks, et õppimise tulemusena tekiksid ja areneksid noortes võimed ümbritsevas maailma orienteerumiseks ja toime tulemiseks. Koolitundides on ta püüdnud lahti seletada, mis kasu on ühest või teisest arvutustehtest, valemist, teoreemist jne. igapäevaelus. Tema õpilased on saavutanud silmapaistvaid tulemusi maakonna aineolümpiaadidel ning jõudnud välja ka Vabariigi tasemele. Anne Pern on aastaid juhendanud nii noorte kui täiskasvanute lauatenniseringi. Ta on läbi viinud maakonna meistrivõistlusi lauatennises. Anne Pern on esindanud Põltsamaa valda erinevatel spordivõistlustel. Ta on aastaid tantsinud Lustivere segarahvatantsurühmas ja tantsib nüüd vanaemade rühmas. Ta on Lustivere Külaseltsi liige ja osaleb aktiivselt kohaliku kogukonna tegevuses, sest hoolib oma kogukonna käekäigust.

Lustivere Külaseltsi nimel Ave Paluoja, juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus