Anne-Ly Võlli: Iga inimene ja asutus vajab omamoodi lähenemist

MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus kinnitas avaliku konkursi tulemusel juhatuse liikmeks Anne-Ly Võlli, kelle ülesandeks on keskuse tegevuse juhtimine ja koostöö arendamine partneromavalitsuste ja teiste koostööpartnerite vahel.

Kandideerisite samale kohale ka kaks aastat tagasi, kas tööd, mida tookord plaanisite, on praegu samad või on olukord palju muutunud?

Plaanid on ikka samad, aga ideid ja uusi plaane on veel lisandunud. Lisaks leidub jooksvaid kohustusi, käsil on poolikud projektid jne. 

Mis on põhilised teemad? Kas muutunud olukord tööjõuturul on muutnud ka Teie tegevust?

Kindlasti on midagi muutunud, aga suurenenud tööpuudus väga tugevalt veel tunda ei anna, sellest kostavad alles esimesed kajad. Projekt, mis on meil hetkel pooleli, kujutab endast ikka kvalifitseeritud tööjõu pakkumist.  

Kas Voore Aktiviseerimiskeskus on nende jaoks, kes on pikka aega olnud tööturult eemal, et heitunud tagasi tuua, või tegeldakse siin inimestega, kes on hiljuti töölt eemale jäänud?

Tegeleda tuleb kõikide mainitutega, aga lisaks tuleb meile juurde ka neid, kes juba käivad tööl, ka nende inimeste oskusi on vaja parandada. Et nad oma töökoha säilitaksid või saaksid ümber struktureerida või siis endale parema töökoha leida. Või et nad oleksid kvalifitseeritud oma valdkonnas. Tänane olukord näitab, et kõrgharidus võib olla, aga kui keel on läinud käest ära ja praktikat ei ole, siis oled null tööjõuturul. 

Kuivõrd kirjutate ise projekte ja kui palju teeb seda projektikirjutaja?

See on meeskonnatöö, üksi ei saa midagi teha. Raamatupidaja on meeskonnas kolmas inimene.  

Palju on majas töötajaid kokku?

Kümme inimest. Töötubade juhendajad veel juurde. 

Kes on need inimesed, kes siin käivad?

Siia on koondatud ka Saare valla kultuurielu, maja tegutseb ka seltsimajana. Siin on veel postkontor, pood, raamatukogu, siin asub spordiselts ja noortekeskus, kõikidel on oma kliendid.  

Aktiviseerumiskeskus tegutseb nelja omavalitsuse koostöös, need on Tabivere, Jõgeva, Torma ja Saare vald. Algselt oli organisatsioon küll kuue omavalitsuse poolt loodud, kuid Pala vald ja Mustvee linn on kahjuks läinud oma teed. 

Teie põhiline tegevus on töötute koolitus ja ümberõpe?

Jah. Ja kuumad tegevusvaldkonnad koolituses ja ümberõppes on arvutiõpetus ja ettevõtlus. Viimane ettevõtluskoolitus näitas seda eriti ilmekalt. 

Kas töötud tulevad abi saama, sest nad püüavad tõesti luua oma ettevõtet, või käiakase siin ka niisama?

Inimesi ja olukordi on seinast seina. On neid, kes ei hakka midagi tegema või vähemalt mitte praegu, aga paari aasta pärast nad  ehk hakkavad ka. Ettevõtluskoolituse kohad olid aga täiesti täis ja seal oli ka neid, kes on ka varem siin majas liikunud.

Inimesi oli tõesti palju. Suur huvi oli näiteks pottsepakoolituse vastu, populaarne on ka keevitaja amet. Täna (intervjuu tehti teisipäeval – toim.) pärast lõunat istume näiteks  valla sotsiaaltöötajatega maha, et arutada läbi valupunktid või leida üles nõrgad kohad. Sotsiaaltöötajad on ju kohaliku eluga kursis ja ma näen neid tulevikus kindlasti oma meeskonnas.

Meie juurde on ka palju lihtsalt nõu küsima tuldud. Masu pole inimesi maha surunud, vaid on hoopis ärgitanud tegutsema ja rohkem ise mõtlema. Küsitud on palju abi projekti ja äriplaani kirjutamisest kuni kursusteni. Tulnud on ka need, kes ei tunne ennast ohustatuna, kes pole riskirühmast. Ent inimesed mõtlevad, see on hea, et nad pole lasknud ennast masujutust mõjutada. 

Kuivõrd see toodang, mis siin töötubades valmib, ka ära müüakse?

Paljud töötubade materjalid on saadud rahastatud projektiga ja iga projekt ei kiida seda heaks, et toodang maha müüa. On projekte, mis lubavad müüa nii, et me maksame halduskulude eest.

Kui juhendaja on leidlik ja tuleb häid ideid, siis saab palju korda saata. 

Mis on need probleemid, mis Teil ametisse astudes tuleb kohe lahendada — nüüd ja praegu, sellel aastal?

Otseseid probleeme ma täheldanud polegi. Tuleb teha ära projekt ja ühe projekti aruandlus. 

Kas näete võimalusi, kuidas koostööd omavalitsuste vahel töötute koolitamisel veelgi tihendada, kuidas juurde tuua veel omavalitsusi?

Lihale ei panda vürtsi enne, kui ta on natuke praadida saanud. Iga inimene ja iga asutus vajab omamoodi lähenemist. Et teada saada, miks osa omavalitsusi on lahkunud ja miks neid juurde pole tulnud, pean vajaliku info esmalt kokku koguma ja siis saab uuesti alustada.  

Kas pakute ka projekti kirjutamise kursusi?

Projekti kirjutamise kursusi on hästi palju ja neid tuleb uksest ja aknast. Aga ma pole kindel, kas see info ja teavitus on jõudnud kõikideni või ainult nendeni, kes tegelevad  spordi või kultuuriga. Projektijuhtimise koolitusi on teinud EAS, neid koolitusi on hästi palju ja pigem pole ettevõtted võimalusi veel piisavalt kasutanud.

Projektijuhte on Eestis hädasti vaja. Puudu on infost, see kas ei jõua kohale või ei oska inimesed seda otsida.  

Äkki võiks luua siia, Voorele, keskuse, mis hakkaks osutama projektiabiteenust kogu Lõuna-Eestile ehk Põhja-Liivimaale?

Ehk tulekski luua niisugune uus üksus, kes hakkab infot jagama ja viib sihtrühmad kokku. Vahest me peaksime selleks ainult ühe inimese juurde võtma. See on hea äriidee, mis tuleb kindlasti meelde jätta.

Anne-Ly Võlli CV

*Vanus: 33 aastat

*Lapsi: kaks

*2009. aasta 6. novembrini MTÜ Saare valla kultuuri- ja spordiselts, seltsi tegevuse juhtimine, arendamine ja koordineerimine

*Juuli 2008 – märts 2009 Peipsi Piirkonna Arenduskoda, projektijuhi assistent

*Juuni 2008 – detsember 2008 MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus, projektijuht

*Märts 2003 – aprill 2006 Hansapank, teller

*Veebruar 2001 – märts 2003 Falck Lõuna-Eesti, turvatöötaja

*Keeled: eesti, vene, inglise, soome, rootsi, saksa

*Haridus: kõrgem, TÜ Euroopa Kolledzh, Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool, Tartu Tööstuskool

*Täiendkoolitus OÜ Meediakool; Eesti Noorsootöö Keskus, Tallinna Pedagoogika Ülikool, Tartu Avatud Ülikool.

JAANIKA KRESSA

 

blog comments powered by Disqus