Anne-Liis Nässi veendus, et vanus pole õpinguid jätkates põrmugi oluline

Igal aastal saavad gümnaasiumi lõputunnistusi ka mehed ja naised, kel aastaid märksa rohkem kui tavalistel koolilõpetajatel. Visadust ja tahet eesmärgini jõudmiseks peab aga sel juhul olema rohkem kui päris noortel inimestel.

Visadust jätkus ka jõgevalannal Anne-Liis Nässil, kes valiti tänavu mitme nominendi hulgast Jõgevamaa aasta õppijaks.

Saades teada talle omistatud tiitlist, oli Anne -Liis Nässil väga hea meel. “Meeldis, et mu õppimist sedavõrd kõrgelt väärtustati. Meeldivat uudist ei kuulnud kohe just kuigi palju inimesi. Lähedastelt ja sõpradelt, kellele minu koolis käimine teada oli, kuulsin aga mõnikordki hinnangut “Tubli tüdruk”. Suurimat rõõmu tunnen aga oma järjekindluse üle, et pärast pikemaajalist vaheaega taas kooli läksin ning küpsustunnistuse sain,” rääkis naine.

Anne- Liis Nässi alustas õpinguid ühes väikeses koolis, kus õppis kuni neljanda klassini. Seejärel kolis pere Jõgevamaale ja tüdruk alustas õpinguid Jõgeva II keskkoolis, hilisemas Jõgeva ühisgümnaasiumis. “Seal lõpetasin kaheksa klassi. Neiuna olin veidi teistsuguse mõttemaailmaga kui teised minuealised. Mulle ei sobinud väga hästi traditsiooniline koolitöö rütm ja nii hakkasin koolist puuduma. Lõpuks lõpetasin siiski pöhikooli.

Tavalises üldhariduskoolis, endast palju nooremate hulgas polnud mul aga just kõige parem tunne õppida. Tõsine soov Vaimastvere raamatukokku tööle minna ergutas aga omandama ka gümnaasiumiharidust. Nii läksingi 2011. aastal õppima Jõgeva täiskasvanute keskkooli, mida teadsin kui paindliku koolikorraldusega kooli, kus ka õpilased üksteisesse väärikalt suhtuvad. Ka õpetajate suhtumine õpilastesse on siin hoopis teistsugune kui tavakoolis. Kõik pedagoogid olid hästi vastutulelikud ja abivalmid,” rääkis ta.

Õppijale pole vanus oluline 

Mõneti põhjalikumat vaeva tuli Anne-Liisil koolis näha maatemaatikaga. Üheks meelisõppeaineks, mis igati tarvilik ja huvitav, nimetas ta aga eesti keelt ja kirjandust. “Sellest, kuidas sa end eesti keeles kirjalikult või suuliselt väljendad, sõltub suuresti kaasinimeste suhtumine sinusse,” teab naine.

Keskkooli lõpetas Anne -Liis igati väärika küpsustunnistusega. “Selle saamiseks tuli sooritada riiklikud eksamid ja koostada uurimistöö. Käsitlesin selles kosmeetika ja keemia seoseid. Töö kirjutamiseks anti aega aasta, mis selle teema jaoks oli isegi lühike aeg. Põhilise materjali kogusin raamatutest, mida raamatukogudes hästi soovitada osati, ja internetist. Tarbijate intervjueerimiseks kahjuks siiski aega nappis,” rääkis Nässi.

“Uurimuse põhjal võin  nüüd öelda, et mida vähem kosmeetikat kasutada, seda parem. Paraku tuleb tunnistada, et ise ma seda reeglit just väga hoolega ei järgi. Mõistagi peab iga inimene arvestama oma näonaha iseärasusi. Samuti tasuks kriitiliselt suhtuda reklaamidesse,” lisas ta. 

Õppimine Jõgeva täiskasvanute keskkoolis tugevdas Anne-Liis Nässis veendumust, et õppida pole kunagi hilja ning oma vanust ei tasu õppuril kunagi häbeneda.

Tuleviku seob meditsiiniga

“Ilma gümnaasiumihariduseta pole aga võimalik kõrgkooli astuda ja väga raske on ka südamelähedast tööd leida. Tuleb endale siht seada ja kui inimesel on veidigi järjekindlust, siis edasine laabub palju lihtsamalt,” rääkis Anne- Liis, kellel on plaanis jätkata õpinguid  Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. “Sügavamat huvi meditsiini vastu pole mul just olnud ja olen kaalunud õppima asumisel mitmeid variante. Meditsiinivaldkond tundub mulle aga sobiv ka põhjusel, et teoreetiline ja praktiline pool on seal hästi ühendatud,” tunnistas ta.

Keskkoolis õppimise ajal oli Anne-Liis Nässi lapsega kodune. “Mõnelgi meie kooli õppuril on lapsed ka koolitundides kaasas olnud. Minul seda teha ei tarvitsenud, sest laps on juba suur ja küllaltki iseseisev. Nii sain koduse ja koolielu eraldi hoida.”

Kunagine plaan minna tööle Vaimastvere raamatukoguhoidjaks jäi Anne-Liisil siiski katki, kuid lugemishuvi püsib ja süveneb. Eriti köidab teda ilukirjandus

Anne- Liis kinnitas, et klassikaaslased Jõgeva täiskasvanute keskkoolis olid suurepärased. “Me saime hästi läbi ja olime üksteise vastu abivalmid. Kui ikka abi vajati, siis seda ka saadi,” tõdes ta.

Koolis avaldusid ka Anne-Liisi organisaatorivõimed. Ta aitas agaralt korraldada jõulupidu, iseseisvuspäeva tähistamist ning teisigi sündmusi.

“Kes pooleli jäänud haridustee jätkamist plaanitsevad, neil ei tasu selles valikus üldsegi kahelda. Teadmistest ja oskustest on tänases ühiskonnas väga palju kasu ning vähemalt gümnaasiumi küpsustunnistuse poole tasuks ikka pürgida,” kinnitas tänavu Jõgevamaa aasta õppijaks kuulutatud noor naine.

Anne-Liis Nässi elukäik

*Sündinud 1985. aasta 6. mail

*Kaheksa aastat tagasi lõpetas Jõgeva täiskasvanute keskkoolis põhikooli

*Gümnaasiumiõpinguid alustas aastal 2011 ja lõpetas 2014

*Jõgevamaa aasta õppija 2014

*Hobid: lugemine, tantsimine, joonistamine

*Lähim tulevikuplaan asuda õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 

Nakatas oma entusiasmiga ka teisi

Jõgeva täiskasvanute keskkooli õpetaja, Anne-Liis Nässi klassijuhataja Helgi Koho esitas oma õpilase tänavuseks Jõgevamaa aasta õppija nominendiks.

“Põhikooli  lõpetades oli Anne- Liis lapseootel ja otsustas, et jätab aastaks kooli pooleli, võtab õppepuhkuse. Kuid paus venis palju pikemaks. Veel paar kuud enne kooli naasmist üritas ta kandideerida tööle, kus nõuti keskharidust. Sel hetkel mõistis  Anne- Liis, et ilma keskhariduseta elus hakkama ei saa. Nõnda otsustas ta uuesti kooli tulla, et keskharidus omandada. Anne-Liisile olid klassikaaslased ja õpetajad  suureks toeks.

Anne Liis Nässi tuli Jõgeva täiskasvanute keskkooli gümnaasiumiklassidesse õppima 2011. aastal. Algul tekitasid õpingud talle mõneti raskusi, kuid ta ei heitnud meelt ega löönud käega. Tal jätkus järjekindlust ja nii suutiski ta kõigega korralikult hakkama saada.

Õpilasena oli ta täpne ja kohusetruu. Ta jäi koolis hästi meelde ka abivalmis ja organiseerimisvõimelise klassikaaslasena. Õppetöös oli Anne-Liis järjekindel, püüdlik ja kohusetundlik. Hinded olid “neljad”, “viied”, vaid  matemaatika “rahuldav”.

Oma entusiasmiga kaasas Anne-Liis klassis ka teisi õppimisse, kui vaja, aitas õppematerjale otsida ja kasutada. Enne riigieksameid täiendas ta end lisakursustel inglise keeles ja matemaatikas.

Anne-Liisi hobideks on  tantsimine ja joonistamine. Ta on palju uurinud ka kosmeetikasse puutuvaid materjale, millest kirjutas uurimistöö “Nahahooldus”. Ta on olnud abiks Jõgeva noortekeskuses ja osalenud aeroobikatreeningutel.”

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus