Andresed ja Pearud said Jõgeval tasuta õigusabi

Neljapäeval toimus keskpäevast kuni varaste õhtutundideni uhke ja prantsusepärane õigusabituur nimega Tour de Hugo. Ettevõtmise nimetus ehk maamehe jaoks keeruline, samas sisu lihtne – loetud tundide jooksul said Jõgeva inimesed pöörduda oma õigusalaste küsimuse või küsimustega kogenud juristi poole.


Hugo Legal on õigusabiplatvorm, mis sel aastal esmakordselt otsustas markeerida erinevates valdades olulisemad probleemid, valmistada spetsialistid-õigusnõustajad ette ja tulla tänavale, rahvale lähemale probleemidele leevendust leidma.

Juuli eelviimasel nädalal said inimesed ise loetleda asukohad, kuhu nad juriste tasuta õigusabi ootavad. Ettepanekuid arvesse võttes tulidki juristid Tartusse, Pärnusse, Kuressaarde, Jõgevale. Siis minnakse Paidesse ja kahel järjestikusel päeval Antslasse kuulsale Hauka laadale, kus siis muredele leevendust pakutakse. Jõgeval oli tuuri neljas päev.

Jõgeva mured on seotud vallaga

Hugo Legal müügijuht Lauri Liblik rääkis, et enamasti on probleemid, millega nad seni õigusabituuril on kokku puutunud, sarnased. „Läbiv teema on seotud perekonna- ja võlaõigusega,” tõdes Liblik. „Küll on lahutusprotsesse, varajagamise küsimusi või tehtud valesid finantsotsuseid. Probleeme on inkasso-firmadega ja ei saada enam hakkama.”

Jõgeva puhul on õigusabiplatvormi jaoks tulnud välja uudse küsimusena probleemid vallaga, mis omakorda seotud maakasutusega ning seegi, et naabritega ei saada hakkama. „Teisisõnu Andrese ja Pearu küsimused,” nendib Liblik. „Kuskil on mingisugune piirikivi valesti pandud ja ongi probleem majas. Jõgeva eripäraks oli ka see, et inimesed võtsid kaasa terve paki pabereid, mida mujal ei olnud.”

Lauri Liblik tõdeb, et õigusabi on üldiselt väga kallis, umbes 100 eurot tunnis ning inimesed lükkavad õigusalased mured enese jaoks tagaplaanile. Tegelikult on need äärmiselt olulised, mille lahendamata jätmisest võib sõltuda nii inimese sotsiaalne staatus kui ka tervis, mis stressi all kannatab.

Selle aktsiooni üks eesmärk on ka statistilist materjali koguda, et teada saada, milliste küsimuste lahendamisse õigusabiplatvorm Hugo peaks rohkem panustama ning selle põhjal ka mudeleid looma. Juristid, kes platvormiga koostööd teevad, osutavad firma kontoris tavapärast õigusabiteenust. Tuur on aga teostatud platvormi enda kulu ja kirjadega, õigusnõustamine oli tänaval tasuta. „See on meil puhas väljaminek,” ütles müügijuht. „Meie hinnatase algab tavaliselt 30 eurost ja kontorid on üle Eesti.”

Inimesed said tänaval reaalselt abi

Jõgeva inimesed olid väga agarad ja platsis juba pool tundi varem enne telgi kerkimist. Õnneks oli kohal ka nõustav jurist Ülle Aliorg, kes sai kohe tööga alustada. Tavaliselt on nõustatud päeva jooksul üle paarikümne inimese. Ka Aliorg kinnitas, et põhiküsimus on Jõgeval seotud maaga.

„Kui hakati maid endistele omanikele tagastama ja tänaseks on moodustatud uued vallad, on osutunud probleemiks, et osa dokumente on reformijärgselt kaduma läinud ja inimesi on koheldud tagaplaanile jättes, seega nende õigusi on rikutud,” vahendas Aliorg põhimuret. „Põhjendatakse seda sellega, et ametnikud on vahetunud, dokumendid on kaduma läinud ja keerulised maavaldused, kus on küsimus maa suuruses ebaselged. 90ndatel teostas mõõtmised vald, inimene ise ei pidanud selle eest maksma. Nüüd aga, kui ta soovib asja korda ajada, peab selle eest ise tasuma.”

Samuti on küsimuse all perekonnasuhted, ühisvara, pärimine ja ka eestkoste teema.

Vähesed teadvustavad, et on võimalus saada õigusabi soodustingimustel. Oluline on selle tuuri raames kodanikele infot jagada. Ülle Aliorg kinnitas, et kõik lahkuvad pärast nõustamist rõõmsa tuju ja abisaanuna. Suure dokumendimapiga härrasmees, kes küll nime öelda seekord ei soovinud, kinnitas, et sai oma küsimusele vastuse. Ja kui üks juba on täna õnnelikum, siis võib pidada aktsiooni kordaläinuks. Nime ei öelnud ta seepärast, et muidu terve küla loeb. Mõistetav. Aga üks on ka selge – meie lehte järelikult loetakse.

blog comments powered by Disqus