Andmed tasub korras hoida

Märtsist veab Põltsamaa valla prügi uus jäätmekäitleja, sest eelmine leping lõppes. Elanikud saavad lähipäevil ka infot küsida. Peale selle palub Eesti Keskkonnateenused AS kõigil oma lepingud üle vaadata, teha täiendused ning täpsustada ka muu, mis parajasti vajalik.


Infopäevad Põltsamaal olid rahvarohked ning seega said kõik kohalolnud teenuspakkujas ise veenduda. Olgugi et teenusepakkuja vahetus toob kaasa bürokraatiat, tasub seda võtta kui võimalust, et dokumendid ja andmed korda teha ning üle kontrollida.
Sama paneb südamele ka maa-amet. Sest pärast veerand sajandit aktiivset maareformi on üles kasvanud uus põlvkond maaomanikke. Seega kutsub maa-amet üles inimesi kontrollima oma piiri asukohta vastavas portaalis ning erisuste ilmnemisel sellest kindlasti teada andma. Ka julgustatakse maaomanikke spetsialistide poole pöörduma ja nõu küsima.
Andmete õigsust tasub kontrollida igal ajal ning dokumendid tuleb alati korras hoida. Nii väheneb bürokraatia ja mured. Ei tasu peljata, justkui oleks oma ala spetsialistide poole pöördumine häbiasi. Spetsialistid oskavad aidata ning küsimused saavad kiiremini vastuse.
Ajal, mil aina enam toimub ühiskoristamisi õues, võiks südameasjaks võtta ka üleliigse info eemaldamise internetist ning dokumentide ja avalike andmete kontrollimise. Nii nagu prügi metsa all võib endaga kaasa tuua soovimatuid tagajärgi, teevad seda ebatäpsed andmed ja dokumendid.

blog comments powered by Disqus