Ametiühingud tervitavad peaministri otsust

EAKL sai 3. novembril riigisekretärilt kirja selle kohta, et Riigikantselei lõpetas 20. oktoobril sotsiaalministeeriumi ettepaneku menetlemise, millega sooviti nimetada riiklikuks lepitajaks Margus Tammekivi. Peaminister ei nõustunud sotsiaalministri esitatud eelnõu arvamisega valitsuse istungi päevakorda. Riigikantselei kirjas nenditakse, et kollektiivse töötüli lahendamise seaduse kohaselt on riikliku lepitaja ametisse nimetamiseks vaja sotsiaalministeeriumi, tööandjate ja töötajate keskliitude ühist kokkulepet, mis antud juhul puudus.

?Loodan väga, et sotsiaalminister teeb peaministri otsusest õiged järeldused ja õpib väärtustama kokkuleppeid sotsiaalpartneritega,? ütles EAKLi esimees Harri Taliga. ?Tahaksin siiralt uskuda, et ministeerium ei algata vastuseks seadusemuudatust, mis nulliks ära kolmepoolse kokkuleppe riikliku lepitaja nimetamiseks.?

Riikliku lepitaja ametikoht on täitmata alates juunist, kui eelmise lepitaja Raivo Paavo ametiaeg sai täis. Kandidaate esitavad kordamööda ametiühingud ja tööandjad. Praegu on järjekord tööandjate käes, kelle esitatud kandidaati Margus Tammekivi ametiühingud, nii EAKL kui TALO, ei toetanud. Hoolimata sellest, esitas sotsiaalminister valitsusele eelnõu Tammekivi ametisse nimetamiseks.

Ametiühingud on kompromisskandidaadiks riikliku lepitaja ametikohale pakkunud Henn Pärna, kes on selleks ka oma nõusoleku andnud.

EAKL

blog comments powered by Disqus