Ametiühingud nõuavad valitsuse eelnõu tagasilükkamist

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) on kategooriliselt vastu valitsuse kavatsusele meelevaldselt ja põhjendamatult sekkuda Eesti Töötukassa ja Eesti Haigekassa tegevusse eesmärgiga suunata nende investeeringutulu riigieelarvesse. EAKL peab ainuvõimalikuks, et Riigikogu lükkab tagasi valitsuse algatatud eelnõu, mis annaks selleks võimaluse.

Kolmapäeval saatis EAKL Riigikogu sotsiaalkomisjonile kirja, kus teeb ettepaneku lükata Eesti Haigekassa seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE) tagasi vähemalt selles osas, mis puudutab Eesti Haigekassa seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmist. Nimetatud eelnõu on sotsiaalkomisjoni päevakorras neljapäeval, 16. oktoobril.

EAKL hinnangul soovib valitsus selle eelnõuga piirata Haigekassa ja Töötukassa kui ravikindlustuse ja töötuskindlustuse korraldamiseks loodud avalik-õiguslike isikute iseseisvust ja sõltumatust täidesaatvast võimust.

Katse jätta avalik-õiguslikud kindlustuskassad ilma pädevusest oma vara kasutamisel on otsene ja õigustamatu sekkumine nende tegevusse, mis on vastuolus haigekassa seaduse ja töötuskindlustuse seaduse mõtte ja eesmärgiga.

Mingit kriitikat ei kannata viis, kuidas eelnõu koostati – valitsus ei suvatsenud selle ettevalmistamisest isegi mitte informeerida haigekassa ja töötukassa kolmepoolseid juhtorganeid.

On häbiväärne, et valitsus tallas eelnõu ette valmistades jalge alla sotsiaalpartnerluse põhimõtted, arutamata seda ametiühingute kui tööturu ühe osapoole esindajatega. Selline käitumine on vastuolus kaasamise hea tavaga, mida valitsus väidab end toetavat, samuti demokraatliku kodanikuühiskonna toimimisega.

EAKL ootab, et Riigikogu sotsiaalkomisjon ei toeta õiguslikku nihilismi, millest eelnõu lähtub.

HARRI TALIGA, EAKL esimees

blog comments powered by Disqus