Ametiühingud ei nõustu alampalga külmutamisega

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) on kategooriliselt vastu alampalga külmutamisele praegusel tasemel, kuigi toetab tööandjate seisukohta, et sotsiaalmaksu miinimummäära peaks tõstma kiiremas tempos, kui valitsus on lähiaastateks kavandanud.

Ametiühingud ja tööandjad peavad vajalikuks tõsta järgmisel aastal sotsiaalmaksu miinimummäär praeguselt 1400 kroonilt 2250 kroonini ehk 75 protsendini praegusest alampalgast, sotsiaalminister on pakkunud välja aga vaid 100-kroonise tõusu. Sotsiaalministeeriumi plaani järgi moodustaks järgmise aasta 1500-kroonine sotsiaalmaksu miinimummäär 50 protsenti tänavusest alampalgast, 75 protsendini alampalgast jõutaks alles 2008. aastal.

Reaktsioonina sotsiaalministeeriumi plaanile otsustas Tööandjate Keskliidu volikogu mitte suurendada järgmisel aastal alampalka ja tegi ettepaneku jätta Haigekassa eelarve kinnitamata. EAKL taotleb alampalga tõstmist praeguselt 3000 kroonilt 4050-ni, tööandjad on varem väljendanud valmisolekut tõsta alampalk 3500 kroonini.

?Kindlasti saavad ametiühingud ja tööandjad avaldada oma esindajate kaudu Haigekassa nõukogus valitsusele survet, kui meid ei taheta kuulda võtta,? ütles EAKLi esimees Harri Taliga. ?Ent ametiühingud välistavad täielikult võimaluse, et alampalk järgmisel aastal samaks jääks ? alampalga tõusu ei saa siduda teiste küsimuste lahendamisega.?

EAKL

blog comments powered by Disqus