Ametiühingud algatavad rahvusvahelise protestikampaania

?Just see on sotsiaalministeeriumis valminud uue töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu tegelik mõte ja eesmärk, kui tööandja määrab endale kuuleka usaldusisiku,? ütles EAKLi esimees Harri Taliga. ?Eelnõu lisab usaldusisikule kohustusi töötajate esindamisel, kuid vähendab talle selleks antavat aega ning jätab ametiühingu usaldus­isikud ilma kaitsest vallandamise vastu.? ?See on räige rünnak Eesti ametiühingute õiguste vastu, kuid lisaks õõnestab riigikogu Euroopa sotsiaalmudelit, mis tugineb just partnerlusele,? leiab Taliga. EAKL saatis kirja Euroopa Ametiühingute Konföderatsioonile (ETUC), Rahvusvahelisele Vabade Ametiühingute Konföderatsioonile (ICFTU) ning Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa, Poola, Leedu, Läti ja Venemaa ametiühingute keskorganisatsi­oonidele ning Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile (ILO). Esmaspäeval ja teisipäeval osaleb Taliga Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni volikogu istungil Brüsselis ja võtab sama teema sealgi jutuks. ?Kolleegide teavitamine sellest, kuidas Eestis püütakse Euroopa Liidu õigust kasutada ametiühingute nõrgestamiseks ja töötajate esinda­jate tegevuse takistamiseks, on meie kohustus,? selgitas Eesti ametiühingujuht. Eelmisel aastal nõudis rahvusvaheline ametiühinguliikumine Eesti valitsuselt töötajate huvide arvestamist töölepingu seaduses ning riigiteenistujate streigikeelu tühistamist. EAKL on Rahvusvahelise Vabade Ametiühingute Konföderatsiooni liige aastast 1994, Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni täisliikmeks võeti EAKL 2002. a. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus