Ametiühingud algatavad rahvusvahelise protestikampaania

?Just see on sotsiaalministeeriumis valminud uue töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu tegelik mõte ja eesmärk, kui tööandja määrab endale kuuleka usaldusisiku,? ütles EAKLi esimees Harri Taliga. ?Eelnõu lisab usaldusisikule kohustusi töötajate esindamisel, kuid vähendab talle selleks antavat aega ning jätab ametiühingu usaldusisikud ilma kaitsest vallandamise vastu.?

Eelnõu, mida sotsiaalministeerium püüab õigustada Eesti kohustusega võtta üle EL informeerimise ja konsulteerimise raamdirektiiv 2002/14/EÜ, lammutab Eestis toimiva töötajate esindamise süsteemi, et tõrjuda ametiühingud kõrvale töötajate informeerimisest ja konsulteerimisest. Eelnõu on vastuolus raamdirektiivi mõttega, sest vähendab oluliselt töötajate esindajate võimalusi dialoogiks tööandjaga.

?See on räige rünnak Eesti ametiühingute õiguste vastu, kuid lisaks õõnestab riik kogu Euroopa sotsiaalmudelit, mis tugineb just partnerlusele,? leiab Taliga.

EAKL saatis kirja Euroopa Ametiühingute Konföderatsioonile (ETUC), Rahvusvahelisele Vabade Ametiühingute Konföderatsioonile (ICFTU) ning Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa, Poola, Leedu, Läti ja Venemaa ametiühingute keskorganisatsioonidele ning Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile (ILO).

Esmaspäeval ja teisipäeval osaleb Taliga Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni volikogu istungil Brüsselis ja võtab sama teema sealgi jutuks. ?Kolleegide teavitamine sellest, kuidas Eestis püütakse kasutada Euroopa Liidu õigust ametiühingute nõrgestamiseks ja töötajate esindajate tegevuse takistamiseks, on meie kohustus,? selgitas Eesti ametiühingujuht.

Eelmisel aastal nõudis rahvusvaheline ametiühinguliikumine Eesti valitsuselt töötajate huvide arvestamist töölepingu seaduses ning riigiteenistujate streigikeelu tühistamist.

EAKL on Rahvusvahelise Vabade Ametiühingute Konföderatsiooni liige aastast 1994, Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni täisliikmeks võeti EAKL 2002. a.

EAKL

blog comments powered by Disqus