Ametikooli uus juht kohtus kooli töötajatega

Möödunud kolmapäeval kohtus Põltsamaa ametikooli uus juht Rein Oselin ametikooli töötajatega. Koolijuhi sõnum oma tulevastele kolleegidele oli, et seni, kuni jätkub õpilasi, püsib ka Põltsamaa ametikool.


Seoses riiklike õppekavade muutmisega on ametikoole ees ootamas suuremad muutused üldainete õpetamises. Nende ainete õpetajate koormus edaspidi väheneb ning seega võib mõne pedagoogi  tööleping ka lõppeda. Rein Oselini sõnul ei ole praegu veel võimalik öelda, mitut Põltsamaa ametikooli õpetajat need muudatused puudutavad.  Kõik sõltub sellest, kui kiiresti uusi õppekavasid rakendada suudetakse. Õppekavade rakendamine sõltub aga suuresti ministeeriumi ja Põltsamaa ametikooli omavahelisest koostööst. Üleminek uutele õppekavadele ei pruugi veel uue õppeaasta alguseks teoks saada.

Kutseõpetajaid õpppekavade muutus vähemalt esialgu ei puuduta. Õpilasi võetakse Põltsamaa ametikooli vastu ka tänavu, kuigi võib juhtuda ka nii, et nad alustatud õpinguid Põltsamaal ei lõpeta. Kõik Põltsamaal kutsehariduse omandavad õpilased lõpetavad edaspidi Järvamaa kutsehariduskeskuse ja Põltsamaa ametikooli ühendkooli.  Rein Oselini sõnul tuleb praegu tegutseda selle nimel, et Põltsamaa ametikoolile jätkuks endiselt õpilasi ja et selles koolis õppivatel noortel oleksid head õpitulemused. Oselin ei välista Põltsamaa ametikooli puhul ühtegi varianti ning ütleb, et iga kool, kus pole piisavalt õpilasi, peab olema valmis igasuguseks stsenaariumiks. Seni, kuni haridusasutustel on erinevad omanikud, eksiteerivad nende puhul ka erinevad huvid, mis on omavahel konfliktis. Kõik koolid püüavad õpilasi endale meelitada. Vastse koolijuhi hinnangul ei ole selline huvide konflikt ja võitlus õpilaste pärast ühiskonnale  kõige parem lahendus. 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus