Ameerika suursaadik julgustas noori uskuma oma ettevõtmiste edusse

Kui Palamuse õpilased Aldona Wosilt küsisid, miks ta just nende kooli valis, vastas selges eesti keeles hoopis saatkonna konsul Paul Meyer. Tema vastus kõlas: “Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud.”

Konsul selgitas, et hariduses on väga tähtis roll kirjandusel ja eesti kirjanduses Palamuselt pärit Oskar Lutsul.

Suursaadik on Eestis olnud vaid kuu aega, sellepärast pole ta veel kuigi palju eesti keelt jõudnud õppida. Kuid tema rahvusvahelises koolis õppivad lapsed juba õpivad eesti keelt ning õpetavad emalegi.

“Õppimine on väga oluline, sest just teie olete need, kes tulevikus otsuseid vastu võtavad,? sõnas suursaadik. Samuti rõhutas ta ajaloo tundmise vajalikkust, sest ajalugu kujundab inimestest isiksused.

Veel pidas Aldona Wos tähtsaks, et noored usuksid sellesse, mida teevad ja usuksid oma ettevõtmiste edusse. “Ükskõik, kas te pesete põrandaid või juhite ülikooli – tehke seda hästi,” rõhutas ta.

Palamuse Kihelkonnakoolimuuseumis sai suursaadik proovida tõeliselt tootsilikku krutskit ? lasta ragulkaga köstri sauna aknasse. Suursaadikul ei õnnestunud akent purustada, küll aga tegi akna katki konsul Paul Mayer.

Eestit peab suursaadik väga ilusaks maaks. “Kõik välisteenistuse töötajad, kellega enne Eestisse tulekut vestlesin, ütlesid, et Eesti on väga kaunis. Neil oli õigus,” kinnitas ta.

Enne Palamusele jõudmist istutas suursaadik Põltsamaal Sõpruse parki valgete marjadega pihlaka. ?Tegemist on Ameerika ja Eesti pihlaka ristamisel saadud istikuga,” sõnas Sõpruse pargi asutaja Ants Paju.

Sõpruse pargis on kasvamas ka pärast taasiseseisvumist esimese Ameerika suursaadiku Robert Frasure?i istutatud puu. Frasure istutas puu 1994. aastal enne oma ametiaja lõppu. Väidetavalt kasvab Sõpruse pargis ainus puu, mille Frasure kunagi on istutanud. ?Aldona Wosi istutatud pihlakaga ehitati justkui sild kahe USA suursaadiku vahele,? nentis Ants Paju.

Visiit lõppes Peipsi ääres, kus nauditi kaunist vaadet järvele, osteti kohalikelt kaupmeestelt aedvilju ja kala ning külastati Raja vanausuliste kloostrit.

HELVE LAASIK


Jõgevamaa soovib luua sõprussidemeid Marylandi osariigi linnadega

Septembri lõpus viibisid Jõgevamaal Rex Bischop ja kolonel Sean Lee La Plata linnast Marylandi osariigist. Külaskäigu eesmärgiks oli luua kontakte Jõgevamaa ja Marylandi osariigi linnade ja maakonna vahel. Võimalikeks koostööpartneriteks Jõgevamaal on kaks linna ? Põltsamaa ja Jõgeva ? ning Jõgeva maavalitsus.

Tegemist on Ameerika Ühendriikide suursaatkonna algatusega, millega loodi koostöösidemed Eesti Linnade Liidu ja Ameerika Ühendriikide Marylandi osariigi vahel. Antud koostööprojekti raames on loodud kontaktid mitme Eesti linna ja Marylandi osariigi linna vahel. Näiteks Paide ja
Westminster, Pärnu ja Ocean City jne.

Kui peaks saama võimalikuks koostöö Jõgeva maakonna ja Charles County vahel, siis on see esimene kord, kus koostöösuhe on loodud kahe maakonna vahel.
Jõgevamaale on eeskujuks Paide ja Westminsteri linna vaheline väga aktiivne ja tulemuslik koostöö. Nende tegevused on hõlmanud kultuuri- ja haridusvahetust ning ettevõtjate vastastikust külastusreisi.

blog comments powered by Disqus