Amatöörkineastid selgitavad paremaid

Festivalil võivad osaleda kõik Eestis tegutsevad filmiamatööride ühendused ning omaette tegutsevad autorid mittekommertslike videofilmidega ning 8- ja 16-mm filmide videokoopiatega, mida pole näidatud eelnevatel üleriigilistel amatöörfilmide festivalidel. Filmi pikkus võib olla kuni 30 minutit.

Festivalil osalemiseks tuleb soovijatel saata filmid ja täidetud filmikaardid hiljemalt 1. märtsiks 2008. a (postitempli kuupäev) Eesti Filmiamatööride Liitu (11002 Tallinn Box 584). Filmid ja filmikaardid võib tuua ka ise 2. märtsil kella 12-14 Tallinna Kultuuriseltside Teabekeskusesse aadressil Tallinn, Sakala 14 (I korrus, sissepääs hoovi poolt, otseuks).

  NB! Festivali juhendi ja filmikaardi leiab Eesti Filmiamatööride Liidu kodulehelt (http://www.hot.ee/eafl/festivalidest.htm). Aktsepteeritakse ainult liidu etteantud vormis ja loetavalt täidetud (vajadusel kasutada trükitähti) filmikaarte.

Festivali zhürii poolt välja valitud paremad filmid pääsevad festivali lõppvooru, mis toimub pühapäeval, 30. märtsil  2008. a algusega kell 10 Tallinna Kinomajas (Uus tn 3). Samas toimub ka festivali pidulik lõpetamine ja võitjate autasustamine. 

Festivali paremaid filme autasustatakse kolme peaauhinnaga (parim täiskasvanud autori film ? 2000 krooni, parim filmiüliõpilase film ? 2000 krooni ja parim kuni 18-aastase autori film ? 2000 krooni) ning eriauhindade ja diplomitega (parim debüüt, parim kuni 14-a autori film, parim kuni 18-a autori film, parim 60 sekundi pikkune film, parim  animafilm). Zhüriil on õigus vastavad summad ümber jaotada ja lisaks välja anda teiste nimetustega eriauhindu.

Rändauhindadest antakse välja parima mängufilmi, parima tõsielufilmi (Max Reikteri poolt välja pandud rändauhind) ja  parima portreefilmi auhind. Auhinnatud filmid saavad festivali diplomi. Kõik teised festivalil osalenud filmid saavad sertifikaadi festivalist osavõtu kohta.

Kõigil on võimalus festivalil välja panna eri- ja rändauhindu, millest tuleb Eesti Filmiamatööride Liitu teatada hiljemalt 1. märtsiks 2008. a.

 Uudsena toimub sel aastal festivali raames parima ühe-kaadri filmi konkurss. 4. aprillil algusega kell 13 näidatakse Narva Laste Loomemajas (Partisani tn 2) festivali filmide valikkava.

Infot festivali kohta saab telefonidelt 648 4974 või 5592 4240, e-posti aadressilt   jaak.jarvine@mail.ee ja kodulehelt www.hot.ee/eafl.

JAAK JÄRVINE,
Eesti Filmiamatööride Liidu juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus