Alustava ettevõtja starditoetust on võimalik taotleda ka sel aastal

Starditoetuse meetme planeeritud kogueelarve aastatel 2014–2020 on ligi 7,1 miljonit (7 081 747) eurot, millele lisandub omafinantseering 1 770 436 eurot. Toetuse maksimaalne summa on 15 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%.


Kuna toetusi on saanud paljud Eesti ettevõtted, siis on planeeritud toetussummad tänaseks kõvasti kahanenud. Kardeti, et äkki 2020. aastaks neid enam ei jätkugi.

Riigi tugiteenuste keskuse kodulehel on info, et viie aasta jooksul sai meetme fondist toetust viis Jõgevamaa ettevõtjat kokku 55 700 eurot. Toetust on saadud ekskavaatori ostuks, tööriistade ja seadmete hankimiseks, toitlustusteenuse käivitamiseks, kodulehe tegemiseks ja reklaamiks ning töömasinate hooldamiseks.

Toetuse taotlemise tingimused muutusid leebemaks juba aprillist 2019. Näiteks saavad starditoetust taotleda isikud, kes on varem edukalt ellu viinud töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse projekti. Samuti on muudetud nõudeid töötajate palkamisele.

Kui varem tuli ettevõttel palgata korraga kaks töötajat esimesel aastal pärast projekti lõppu, siis edaspidi võib palgata ühe töötaja projekti lõppedes ja teise aasta hiljem, makstes neile vähemalt 50% Eesti keskmisest brutokuupalgast. Ettevõtte kasvu hinnatakse müügitulu eesmärgi 80 000 euro saavutamise alusel, sõltumata kasvutempost.

Muutus ka toetust vahendav rakendusüksus. Ettevõtluse arendamise sihtasutuse asemel jagab starditoetust riigi tugiteenuste keskus (RTK). Täpsem info toetuse taotlemise kohta on kättesaadav RTK koduleheküljel www.rtk.ee.

Taotlemiseks on vajalik läbida eelnõustamine ja saada eelhinnang maakondlikult arenduskeskuselt. SA Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskus pakub tasuta nõustamist ja teeb äriplaani eelhinnanguid kõigile soovijaile.

Seega ‒ kiirustage, head ettevõtjad! Ilmselt 2020. aasta jooksul suudetakse see toetusfond tühjaks teha ja seni ei ole teada, kas riigi poolt tuleb rohkem toetusmeetmeid või mitte.

Nõustajate kontaktid leiate www.jaek.ee või kirjutage oma soovist ettevotlus@jaek.ee.

Marve Millend

ettevõtluskonsultant

SA Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskus

blog comments powered by Disqus