Alustatakse uuringutega Põltsamaa gaasitrassi rajamiseks

30-kilomeetrise gaasitrassi uuringud ja eelprojekt valmima kahe kuu jooksul, teatas maavalitsuse pressiesindaja.

Lisaks sõlmis maavalitsus firmadega koostöölepingu, kus sätestati vajalikud tegevused ning poolte kohustused vahendite leidmiseks, et gaasitrassi ehitustööd saaks alata 2007. aastal.

Tööde maksumuseks on prognoositud 40 miljonit krooni. Fortum Termest AS on lubanud kaasrahastada projekti 20 miljoni krooniga, ülejäänud raha loodetakse kokku saada erinevate projektide ja eurofondide abiga.

Kokka sõnul on saavutatud kokkulepped ka Põltsamaa ja Puurmani valla ning Põltsamaa linnaga, kes osalevad kaasfinantseerijatena kõigis gaasitrassi rajamise etappides.

“Gaasikütuse olemasolu loob uued võimalused energia tootmiseks ja äritegevuse arenemiseks piirkonnas ning vähendab elanikkonna küttekulusid,” märkis maavanem.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus