Alustatakse uuringutega Põltsamaa gaasitrassi rajamiseks

Maavanem Aivar Kokk allkirjastas teisipäeval lepingud firmadega Fortum Termest ja Enprima Estivo Ltd. Siimusti-Põltsamaa maagaasitrassi rajamiseks vajalike uuringute teostamiseks ja eelprojekti koostamiseks.

30-kilomeetrise gaasitrassi uuringud ja eelprojekt peaksid valmima kahe kuu jooksul, teatas maavalitsuse pressiesindaja.

Lisaks sõlmis maavalitsus firmadega koostöölepingu, kus sätestati vajalikud tegevused ning poolte kohustused vahendite leidmiseks, et gaasitrassi ehitustööd saaksid alata 2007. aastal.

Tööde maksumuseks on prognoositud 40 miljonit krooni. Fortum Termest AS on lubanud kaasrahastada projekti 20 miljoni krooniga, ülejäänud raha loodetakse kokku saada erinevate projektide ja eurofondide abiga.

Maavanema sõnul on saavutatud kokkulepped ka Põltsamaa ja Puurmani valla ning Põltsamaa linnaga, kes osalevad kaasfinantseerijatena kõigis gaasitrassi rajamise etappides.

“Gaasikütuse olemasolu loob uued võimalused energia tootmiseks ja äritegevuse arenemiseks piirkonnas ning vähendab ka elanikkonna kulutusi küttele,? märkis Aivar Kokk.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus