Alo klaveriklass on meie kõigi jaoks

Nüüd on ta lõpuks valmis ja pidulikult avatud! Jõgeva linnas on esinduslik koht, kuhu pole häbi kutsuda ükskõik kui kõrgeid külalisigi.

Alo klaveriklass on rajatud meile kõikidele mõeldes. Seal saab näiteks kammerlikumaid kontserte korraldada. Kahjuks küll väikesearvulisele publikule, sest ruumi on üsna vähe. Seal saavad oma tunde läbi viia nii Jõgeva Muusikakooli kui ka teiste Jõgeva linna koolide muusikaõpetajad. Ja miks ei võiks siia oma õpilastega tulla ka teised maakonna koolide õpetajad. Selles klassis on eesti muusika lähiajalugu nii kenasti välja toodud, et õpetajal jääb üle selgitusi jagada ja loomulikult õpilastele Alo Mattiiseni loomingut tutvustada.

Klaveriklass võiks olla suvelgi kindlatel kellaaegadel avatud  — nagu on näiteks Betti Alveri muuseum. Häid ideid, mida selles kenas ruumis ette võtta saaks, sünnib kindlasti veel. 

26. aprill 2011

blog comments powered by Disqus