Alkoholi testostud põrusid maakonnas täiega

Jõgevamaa tervisenõukogu viis erinevates müügikohtades läbi alkoholi testostlemise, et saada ülevaadet, kui kergesti või keeruliselt saavad alaealised alkoholi kätte. Tulemused üllatasid negatiivses mõttes.


Me kõik teame, et alaealistele peaks alkohol olema kättesaamatu ja seda just tema enda kaitseks. Alkohol on küll legaalne sõltuvust tekitav aine, aga siiski tervist kahjustava toimega ning täiskasvanutel tuleb noori iseenda eest kaitsta.

Teame seda, et kõige enam mõjutavad alkoholi tarvitamist vanusepiirang, müügiaja piirangud, hindaja piirangud reklaamile ning ka seda, et kõige tundlikumad mõjutustele on just lapsed ja noored. Täiskasvanutel on oluline ja vastutav roll olla eeskujuks, seda ka seaduse täitmise või lihtsalt hoolimise osas. Tegelikkus on kahjuks teistsugune.

Jahmatavad tulemused

Maakonna tervisenõukogu viis läbi erinevates müügikohtades alkoholi testostlemise. Meie eesmärk oli kaardistada, kui paljudel juhtudel müüjad küsivad noortelt ostjatelt dokumenti. Ostjateks olid tublid noored neiud vanuses 18 ‒ 19 eluaastat. Kokku külastasime 20 kauplust, kuid noortelt küsiti dokumenti vaid seitsmel korral.

Päris murettekitav tulemus, kus 65 protsenti ostudest sooritati ilma, et müüja oleks tundnud huvi, kas noor on täisealine või mitte. Kui siia arvestada veel, et vähemalt pooltel juhtudel neist seitsmest oli äratuntav, et meie tulekut oodati ning „heategijad“ olid info laiali saatnud, siis oleks see tulemus veelgi kurvem.

Eriti tuntav oli info meist ette jõudmine kohaliku keti kauplustes, kus mõni müüja oli üdini sõbralik ning teises poes polnud me lahkudagi jõudnud, kui seati sammud tagatuppa, et siis tõenäoliselt anda teada „õnnestumisest“. Sellel asemel, et oma müüjaid motiveerida noortele alkoholi kättesaadavuse piiramisel, tegeleti hoopis ringkaitsega.

„Tavaliselt me küsime kogu aeg“ või et „Oma külas tean kõiki, võõrastelt küsin muidu alati” olid müüjate vabandused. Ja see oli täiesti tavaline päev. Noored tüdrukud ei külastanud ju oma kodupoodi. Tõsi, ühes poes pidime testostust loobuma, kuna müüja ja ostleja tundsid teineteist.

„Nägin, et ta on täisealine, näeb välja 25,” arvati ühe müüja poolt. Kas tõesti peab mõni müüja ennast selgeltnägijaks või tahtis lihtsalt noort inimest solvata.

Tänasime neid müüjaid, kes noortelt dokumenti küsisid. Igasse kauplusesse jätsime ka kassaaparaadi juurde paigutamiseks kleepsu, mis aitab silme ees hoida sünniaastat, kellele tohib või ei tohi alkoholi müüa või missuguses aastakäigus peab kuud ja kuupäevi jälgima. Pean ütlema, et ühes poes saime ka ebaviisaka vestluse osaliseks, teises jälle tänas müüja siiralt, et talle ta kohustusi meelde tuletasime.

Signaal politseile

Ka möödunud aastal viisime läbi sarnased testostud, siis küsiti dokumenti 60% juhul ostudest.

Nii et aastaga on alkoholi kättesaadavus alaealiste jaoks muutunud kahjuks lihtsamakas. Maakonna tervisenõukogu teeb koostööd politseiga, testostlemised on üks osa meie ühiselt planeeritud tegevuskavast.

Info meie testostudest liikus möödunud aastal ja liigub ka sellel aastal edasi politseile. Möödunud aasta info alusel korraldas politsei ametlikud testostud alaealiste noorte kaasamisel ning tulemustest tegi märgukirjad müügikohtade pidajatele. Märgukirjades pööras politsei tähelepanu eksimusele ning pakkus abi müüjate teavitamisel ning koostööd olukorra parendamiseks.

Seekordse tervisenõukogu testostlemise tulemustest järeldas Tartu politseijaoskonna Jõgeva piirkonnavanem Jana Õim, et toimingutest pole õpitud. „Kurb, et müüjad ei ole teinud järeldusi varasemast politsei kontrollostudest. Politsei teavitas kauplusi tulemustest ja pakkus võimalust selgitada müüjatele, vajadusel nõustamist, kuidas endale kindlaks jääda ja müügist keelduda. Seda võimalust ei kasutatud,“ avaldas Õim nördimust.

„Tervisenõukogu testitulemus on politseile signaal, et varasem hoiatamine ja ennetav vestlus ei täitnud eesmärki. Politsei kontrollost oli eelkõige ennetav ja teadlikkuse tõstmiseks, tulemust kajastati ka sotsiaalmeedias. Seega tuleb tarvitusele võtta rangemad sanktsioonid,“ lisas Õim.

Mure meie müügikohtade käitumise üle esitab väljakutsed nii maakonna turvalisusele kui tervisenõukogule. Politsei on läbi viinud kohtumisi kaupluste juhatajatega ning selgitanud vajadust  alkoholi kättesaadavuse piirangutest kinnipidamiseks, selle tegevusega tuleb jätkata. Müügikohtade pidajatega koostöös tuleb leida toimivad lahendused, et olukord muutuks.

MAIU VELTBACH, Jõgeva Tervisenõukogu

blog comments powered by Disqus