Algusest peale õnnetu seadus

Võitlusest kooseluseaduse pärast sai võitlus selle rakendamise pärast. Tuleb loota, et ei tule võitlust seaduse tühistamise pärast.

Kooseluseadus pidi saama märgiks, mis kinnitab Eesti kuulumist Euroopa tulevikku vaatavasse poolde. Lõppev aasta on kahjuks näidanud, et dünaamika, mis eelnõu väljakäimisest algas, võib kaasa tuua pigem vastupidiseid arenguid.

Et kõik selge oleks, siis ütlen alustuseks, et pooldan  abiellu astumise täismahus õiguse andmist samasoolistele. Aga ka uuest aastast ilma rakendusaktideta kehtima hakkav kooseluseadus on kindlasti parem kui mitte midagi. Kooseluseaduse õnnetus seisneb selles, kuidas ideed avalikkusele müüa üritati.

Rahvast on koheldud võrdsena

Eesti suur tugevus on olnud tipp-poliitikute võime otsuseid teha ja valijatele neid ausalt ja keerutamata põhjendada. Nii on olnud üheksakümnendate alguse suurte muutuste ja hilisemate valikutega nagu surmanuhtluse kaotamine, euroga liitumine, mitmed kriisiaja kärped. Asjadest on räägitud ilustamata, mis sisuliselt tähendab ju seda, et rahvast on koheldud võrdsena, peetud targaks.

Millegipärast otsustasid kooseluseaduse algatuse eestkõnelejad rahvast rumalana näha ja hämada. Rõhuti eelkõige sellele, et abielu institutsiooni ei hakata puutuma ning eelkõige vajavad uudset võimalust oma kooselu registreerimiseks vabaabielus elavad sajad tuhanded erisoolised paarid.

Mitte ühegi erakonna nimel, vaid fraktsiooniülesena esitatud eelnõu seletuskirjas seisis: “Kooseluseaduse eesmärk on tagada mitteabielulises kooselus elavate isikute piisav kaitse kooskõlas põhiseaduse ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga, järgides samas, et nii ei kahjustataks abielu institutsiooni ega vähendataks paaride motivatsiooni abielusid sõlmida. Praktiliste probleemsituatsioonide reguleerimiseks antakse pooltele võimalus sõlmida kooseluleping.”

See nägi välja silmakirjalik ja oligi silmakirjalik. Küünilisena mõjus ka rakenduslike sätete kõrvalejätmine pärast seda, kui oli selgunud, et 51 häält riigikogus kokku ei saa.

Vaid väga üksikud poliitikud söandasid panna oma täie kaalu selgelt ja jõuliselt kooseluseaduse taha. Kokkuvõttes oli eelnõu menetlemise viis kingituseks neile, kes olid seni asjatult üritanud eurovastasuse, kõva käe ootuse, rahvuspuhtuse ja lausa vandenõuteooriate najal poliitikas kätt valgeks saada.

EKRE on saavutanud esimese võidu

EKRE seitse kohta uues riigikogu koosseisus ei ole ju juhus ega üksnes seniste peavooluerakondade tegemata töö end tõrjutuna tundnud valijatega. EKRE osutus ainsaks erakonnaks, kes tahtis valimiskampaanias selgelt kooseluseadusest rääkida, oma nurga alt loomulikult. Kui vaatame kevadist valimistulemust ringkondade kaupa, siis näeme, kui ootamatult suurepäraseid tulemusi tegid EKRE kandidaadid, kelle kõige tugevam argument seisneski kooseluseaduse vastasesse erakonda kuulumises.

Ka IRL fraktsiooni koosseis valimiste järel annab tunnistust kooseluseaduse debati mõjudest. Ja üksikud varem seadust toetanud keskerakondlased said veast aru. Nüüd on meil neljaks aastaks riigikogu, kus on veel vähem võimalust puuduvaid rakendusakte jõustada kui eelmises koosseisus. Lisaks on EKRE fraktsioon saavutanud kooseluseaduse rakendusaktide eduka pidurdamisega esimese võidu, mis neid ja nende toetajaid kindlasti innustab.

Eesti on praegu saanud maailmas tuntust kui kõige edumeelsem ja liberaalsem Balti riik. See tulemus satub küsimärgi alla kohe, kui selgub, et poolikust seadusest tulenevalt tuleb oma õigusi realiseerida soovivatel geipaaridel real juhtudel pöörduda kohtusse – ja pole kindel, et kohus ei tee täiesti ootamatuid otsuseid.

Kõik sellised kohtuasjad saavad kindlasti nii Eestis kui välismaal väga laialdast meediatähelepanu.

Veel hullem on stsenaarium, kus rakendusaktide vastuvõtmine ebaõnnestub ning selle asemel saab riigikogus arvestatava toetuse kooseluseaduse tühistamise initsiatiiv.

Ei ole tõenäoline, et see läbi läheks, aga üksi võimalus, et eelmise parlamendi poolt vastu võetud sooneutraalne partnerlusseadus võidakse uue, konservatiivsema koosseisu poolt tühistada, ei tule Eesti mainele, ning mis veel tähtsam, meie enda ühiskonna sisemistele arengutele kasuks. Halvemal juhul tekib võimalus, et vaidlus kooseluseaduse üle muutub permanentseks ning hakkab segama absoluutselt kõiki muid poliitilisi valikuid. Tahaks väga loota, et EKRE ja üksikud keskerakondlased jäävad selles algatuses üksi.

ANVAR SAMOST

blog comments powered by Disqus