Algasid uued stipendiumikonkursid

Kristjan Jaagu stipendiumidega toetatakse Eesti kõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste õpinguid välisülikoolide juures ning üliõpilaste ja noorte õppejõudude õppe- ja teadustööga seotud välislähetusi. Tasemeõppe kategoorias võetakse taotlusi vastu kuni 1. maini. Välislähetuste kategoorias ja osalise õppe kategoorias on taotluste esitamise esimene tähtaeg 1. juuni. Konkursi kohta saab täpsemat infot internetis aadressil www.archimedes.ee/kristjanjaak. Eesmärgiga koolitada järelkasvu Eesti ülikoolide õppejõududele ning suurendada doktorikraadiga spetsialistide arvu, on kuulutatud välja konkurss riikliku koolitustellimuse doktoriõppe kohtadele välisülikoolides. Konkurss on avatud kõigile, kes soovivad jätkata oma õpinguid doktoriõppe tasemel välisülikoolide juures ning soovivad edaspidi tööle asuda doktorikraadi nõudval ametikohal Eesti kõrgkoolis, avalikus sektoris või ettevõtluses. Võrdsete taotluste korral on eelistatud kandidaadid järgmistelt erialadelt: õpetajakoolitus ja kasvatusteadus; sotsiaal- ja käitumisteadus; õigusteadus; arvutiteadus; tehnikaalad; arhitektuur ja ehitus; veterinaaria; tervis. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts. Täpsem info on internetis aadressil http://www.archimedes.ee/rkt. Alates 2005/2006 õppeaastast on eestlastel võimalik õppida ka ülikoolis European University Institute, mis asub Itaalias Firenzes. Tegemist on teadusasutusega, mis pakub majandusteaduse, õigusteaduse, ajaloo ja sotsiaalteaduste alast õpet doktorantuuri ja post-doktorantuuri tasemel. Õppima võetakse ainult liitunud riikide mandaadi ja stipendiumiga, Eestile on 2006/2007 õppeaastaks eraldatud üks doktorantuuri koht. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. jaanuar. Täpsem info on internetis aadressil http://www.iue.it/Servac/Postgraduate/AdmissionConditions.shtml. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus