Algas üleriigiline liikumise ja tervisetreeningu kampaania

Eestis on südame- ja veresoonkonnahaigused olnud viimase 15 aasta jooksul peamine haigestumise ja suremuse põhjus. Oleme selles osas juhtpositsioonil nii Euroopas kui kogu maailmas tervikuna ja aastad ei ole kahjuks olukorda parandanud.

?Kurb on tõdeda, et sageli haigestuvad südame- ja veresoonkonnahaigustesse just noored ja tööealised inimesed. Üks olulisi põhjusi on istuv eluviis ja vähene kehaline aktiivsus. Sotsioloogilised uuringud näitavad, et regulaarset sportlikku liikumist harrastab Eestis ainult kuni 15% meestest ja kuni 10% naistest. Sellest järeldub selgesti, et väga suur osa elanikkonnast ei saa piisavalt füüsilist koormust,? rääkis haigekassa tervishoiuteenuste peaspetsialist Sirje Vaask.

Laialt on levinud valearusaam, justkui tegeleksid inimesed aasta aastalt järjest rohkem erinevate spordialadega. Tegelikkuses näitavad uuringud, et viimase viie aasta jooksul on hoopis oluliselt suurenenud spordiharrastustega mittetegelevate inimeste arv. Kui 1998. aastal ei tegelenud üldse spordiga 21%, siis 2003. aastal 33% elanikkonnast. 2004. aastal ei olnud kehaliselt aktiivsed 41% meestest ja 39% naistest.

Haigekassa kaasas kampaania ettevalmistamisse meditsiinieksperdid dr. Margus Viigimaa ja dr. Eve Sooba. Nemad kinnitavad, et liikuda on vaja regulaarselt ja planeerida teadlikult füüsilist aktiivsust oma igapäevastesse tegemistesse.

Liikumine on vajalik igas vanuses inimestele töövõime tõstmiseks, hea enesetunde saavutamiseks, haiguste ennetamiseks ja ka haiguste korral nende kulu kergendamiseks. Samas panevad eksperdid südamele, et teatud olukordades tuleb endale sobiva liikumis- või spordiharrastuse valikul eelnevalt ka arstiga konsulteerida. Eelkõige kehtib see nende inimeste kohta, kes põevad südame- ja veresoonkonnahaigusi, osteoporoosi, liigesehaigusi, suhkrutõbe.

Anne Osvet,
haigekassa avalike suhete juht

blog comments powered by Disqus