Algas registreerumine spordimälumängule Bumerang

Möödunud aastal osales “Bumerangis” 96 võistkonda, kellest finaali murdsid end läbi kolme valiksõela 15 edukamat. Meenutuseks niipalju, et võitjana väljus finaalist Juuru Gümnaasium Raplamaalt, teiseks jäi Lähte Ühisgümnaasium Tartumaalt ning kolmandaks Viljandi Maagümnaasium.

Nüüd on aeg taas bumerangitama hakata. Seekord on osalemise üheks eeltingimuseks Eesti Spordilehe tellimine, kuna enamik küsimusi koostatakse Eesti Spordilehes ilmunud materjalide põhjal. Registreerimine algas 1. oktoobril ning koolidel on oma osalemissoovist aega teatada kuu aega.

Nii nagu eelmiselgi aastal, on esimeseks vooruks koolisisene mälumäng, kus selgitatakse välja võistkond, kes esindab kooli maakonnavoorus. Maakonnavoorud jäävad juba uue aasta sisse.

Mälumäng on mõeldud kõigile Eesti üldhariduskoolide õpilaste neljaliikmelistele võistkondadele. Alates teisest voorust koostab küsimused toimetuse poolt nimetatud mälumängur ja seda valdavalt Eesti Spordilehes 2004. aastal ilmunud materjali põhjal.

Kõik toimetuseni jõudnud mälumängude tulemused avaldatakse Eesti Spordilehes.

Spordimälumäng koosneb neljast etapist.

I etapp (novembrist detsembrini): mälumängud koolides; võistlussüsteem vaba (individuaalne, klasside-, võistkondade vaheline), 20 küsimust, korraldab kool.

III etapp (märts): mälumängu viis regionaalset vahefinaali; 30 küsimust, 3 edukamat igast regioonist pääsevad finaali. Korraldavad ESL ja EKSL.

IV etapp (aprill): mälumängu finaal Tartumaal, Lähte Ühisgümnaasiumis 15 võistkonnale; 40 küsimust. Korraldavad ESL ja EKSL.

Mälumängule “Bumerang” saab registreerida e-posti teel aadressil eksl@eksl.sport.ee, kristi.vahemaa@esl.postimees.ee Head pealehakkamist kõigile ja kohtumiseni!

Eesti Spordilehe toimetus

blog comments powered by Disqus