Algas liiklusohutuskampaania ?Kinnita oma elu!?

3. aprillil käivitus Maanteeameti liiklusohutuskampaania turvavöö kasutamise edendamiseks. Kampaania põhitähelepanu on suunatud turvavöö kinnitamisele auto tagaistmel ja laste turvavarustuse kasutamisele. Möödunud aastal hukkus Maanteeameti andmeil Eestis liiklusõnnetuste tagajärjel 168 inimest, neist 98 viibis sõidu- või pakiautos. 1857 inimest sai vigastada. Sõidukijuhte oli hukkunute seas 61, sõitjatest 22 istus esiistmel ja 15 tagaistmel. Liiklusõnnetustes hukkunutest

oli turvavöö nõuetekohaselt kinni ainult 22 ja vigastada saanutest 862 inimesel. Hukkunutest 14 olid sõidukijuhid, kuus kõrvalistmel ja kaks tagaistmel sõitjad. Kuni 15-aastastest lastest hukkus sõiduautos sõites viis ning vaid ühel neist oli turvavöö kinni. Hukkunud juhtidest ja kõrvalistmel sõitjatest oli turvavöö kinnitatud vaid igal neljandal, tagaistmel sõitjatest, kes liiklusõnnetuses surma said, oli turvavöö kinni vaid igal seitsmendal inimesel. Rahvusvaheliste uuringute

põhjal vähendab turvavöö kasutamine hukkumise riski 40-50%, mis annab alust väita, et juhul, kui turvavööd kasutaksid kõik juhid ja sõitjad, oleks 2005. aasta statistilisi numbreid aluseks võttes olnud võimalik ära hoida 30 inimese hukkumise liikluses.

Viimastel aastatel on liiklusohutuse kampaanias aktiivselt osalenud ka politsei. Sellega seoses tuletame meelde, et politseiametnikul on õigus trahvida nii juhti kui ka kinnitamata turvavööga sõitjat, kuna kinnitamata turvavöö eest vastutavad sõidukis nii juht kui kaassõitja. Seoses kampaaniaga on sellel kuul turvavöö kinnitamine politsei  kõrgendatud tähelepanu all.


MAANTEEAMET

blog comments powered by Disqus