Algas Kultuurikeskuse pargi uue kõnnitee ehitus

Jõgeva linn investeerib tänavu teedeehitusse 554 000 eurot, sellest 144 000 eurot on planeeritud kõnni- ja jalgrattateede rekonstrueerimiseks. Käesoleval nädalal tehtigi algust esimeste eelarve investeeringute kavas olevate kõnniteede rekonstrueerimistöödega. Vana asfalt võeti üles Tähe tänava kõnniteelt ning suured ümberkorraldused algasid ka kultuurikeskuse pargis.

Jõgeva abilinnapea Ants Prii sõnul rajatakse kultuurikeskuse pargis uus kõnnitee inimeste tegelikule liikumisteele. “Kõnnitee tõstetakse ümber sinna, kuhu inimesed on aastate jooksul raja sisse käinud,” ütles abilinnapea. Praegusega võrreldes muutub kõige rohkem Rohu tänava maja nr 4 juurest parki sisenejate liikumistee, senise vonkleva kõnnitee asemel rajatakse neile otsetee mänguväljaku suunas. Abilinnapea kinnitusel kasutatakse uue kõnnitee tegemisel võimalikult palju vanu kõnniteeplaate. “Uue tee äärde tõstetakse ka vana tee ääres olnud pingid,” lisas ta. Kultuurikeskuse pargi kõnnitee korrastamiseks on investeeringute kava kohaselt planeeritud 8000 eurot.

Lähiajal saab uue ja sileda asfaltkatte Tähe tänava kõnnitee, seejärel võetakse abilinnapea sõnul ette Suure tänava kõnnitee rekonstrueerimine lõigus Põik tänavast kuni Ristiku tänavani. 25 000 eurot maksvate tööde käigus asendatakse seda lõiku senini katnud asfalt kõnniteekividega, töö loodetakse valmis saada enne kuu lõpus peetavaid linnapäevi.

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus