Algas kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor

Eile avanes 6. maini kestev kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor. Siseministeerium toetab sellega siseturvalisuse arengukava 2015–2020 elluviimisel kohalikku algatust ja koostööd turvalise elukeskkonna loomisel ja hoidmisel ning rahastab selleks toetusvoorude läbiviimist.


Vooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt. Tehakse koostööd ning igaühe teadliku panuse kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ning kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel. Suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd, sh edendavad võrgustikupõhist koostööd. Samuti aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus. Samuti vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused, kes saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Ühe projekti toetuse maksimaalne piirsumma on 3500 eurot. Taotlusvoor avati 3. aprillil ja taotluse esitamise tähtaeg on 6. mai kell 16.30. Taotlusvooru lisainformatsioon ja dokumendid on kättesaadavad SA Jõgevamaa Arengu- ja Ettevõtluskeskuse veebilehel.

Maiu Veltbach,

SA JAEK arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist

blog comments powered by Disqus