Algas alustava ettevõtja starditoetuse taotluste vastuvõtt

Kasvutoetus on mõeldud kiiret arengut ja eksporti plaaniva ettevõtte käivitamiseks. Taotleda on võimalik maksimaalselt 160 000 krooni, juhul kui kolme aasta prognoositud keskmine aastane müügitulu on üle 500 000 krooni.

Alustamistoetus on mõeldud väikeettevõtetele, kes plaanivad stabiilset käivet ja ei oma suurt kasvupotentsiaali. Toetuse maksimaalne suurus on nendele 50 000 krooni. Omafinantseeringu määr on mõlema toetuse puhul endiselt 25 protsenti. Et käibemaksu ei rahastata, tuleb taotlemisel lisaks plaanida omaosalusena kaupadelt ja teenustelt makstav käibemaksu summa.

Sel aastal toimub taotlemine jooksvalt ning kui rahastatud taotluste kogumaksumus saab võrdseks selleks aastaks ette nähtud eelarvega (21 miljonit krooni), peatatakse taotluste vastuvõtmine. Seega tasub taotlemisega kiirustada, sest käesolevaks aastaks rohkem taotlusvoore ei ole plaanitud.

Starditoetust saavad taotleda asutamisel olevad või alla aasta tegutsenud ettevõtted ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Toetuse abil on lubatud soetada põhivara, renoveerida tootmis- ja teenindushooneid või liisida kontoritehnikat ja mootorsõidukeid. Rajatiste ehitamine pole sel aastal abikõlbulik tegevus.

Olulise uuendusena on EAS loonud elektroonse taotluste esitamise süsteemi, mille kaudu on võimalik stardiabi taotlus täita elektroonselt ning esitada see hindamiseks EAS-i. Siiski on soovitatav enne meie juures vajalikud dokumendid lasta üle vaadata ning koos läbi teha eelhindamine, kust selgub esialgne hinne äriplaanile ja finantsprognoosidele. Nõustamine on tasuta. Täpsemaid juhiseid vajalike dokumentide koostamiseks ja taotlemise tingimusi tutvustame infopäevadel, mis toimuvad Põltsamaal, Jõgeval ja Mustvees.

Lisainformatsiooni starditoetuse kohta saab kodulehtedelt www.eas.ee, www.jogevaevk.ee või meie keskusest aadressil Aia 2, Jõgeva.

KATRIN RAJAMÄE,
ettevõtluskonsultant
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

blog comments powered by Disqus