Algab vastuvõtt politseikolled?isse

Politseikolled?i Politseikooli, kus kõik õppekohad on riigieelarvelised, pääseb õppima avaliku konkursi korras. Kandidaatidel on vaja sooritada eesti keele test (kui kirjandi eest on saadud vähem kui 50 punkti), isiksuse test, vaimsete üldvõimete test, kehalised katsed (mannekeeni transportimine, seliliasendist istesse tõus, lamades kangi surumine, 1500 m jooks, rippes kätekõverdused) ning läbida edukalt kutsesobivusvestlus ja meditsiiniline komisjon.

Sobival kandidaadil on:
–        keskharidus;
–        Eesti kodakondsus;
–        hea eesti keele oskus;
–        hea füüsiline vorm.

Konstaabli eriala omandavad kadetid kahe aastaga, millest pool möödub koolis, pool aga praktikal tulevases töökohas. Kahe õppeaasta jooksul õpitakse näiteks isikute teenindamist, avalikus kohas korra valvamist, väärtegude menetlemist, liiklusjärelevalvet, kuriteoteate lahendamist, õigusrikkumiste ennetamist ja paljut muud.

Kogu õpiaja vältel on politseikadettidele garanteeritud igakuine stipendium ning pärast õpinguid on tagatud töökoht politseis.

 Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid:
–        isikuankeet;
–        Sisekaitseakadeemia ankeet-avaldus;
–        Soovituskiri;
–        Eesti Vabariigi kodaniku pass või isikutunnistus;
–        keskharidust tõendav tunnistus;
–        riigieksami tunnistus;
–        perearsti tervisetõend;
–        kaks pilti 3x4cm;
–        juhiluba (kui on olemas).

Kõik testid ja katsed toimuvad 19. oktoobril. Õppetöö algab 3. detsembril.

Dokumente võetakse vastu 8. oktoobrist 18. oktoobrini! Kinnitatud dokumendikoopiaid posti teel saates on viimaseks arvesseminevaks postitempli kuupäevaks 16. oktoober.

 Täiendavat infot saab Sisekaitseakadeemia kodulehelt www.sisekaitse.ee.

blog comments powered by Disqus