Algab teavituskonkurss kodanikuühiskonna arengusuundade tutvustamiseks

Konkurss on suunatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Teavituskonkursil toetatakse järgmisi tegevusi: teavitusürituste korraldamine, trükiste väljaandmine ja levitamine, raadiosaadete sarja läbiviimine ning kodulehekülje loomine või arendamine. Teavituskonkursil osalevate projektide toetuse alammääraks on 50 000 krooni ja ülemmääraks 100 000 krooni ühe taotleja kohta. Projektide esitamise tähtaeg on 25. jaanuar 2006. Teavitustegevusele suunatud projektide toetamiseks on siseministeeriumile 2005. aasta lisaeelarvest eraldatud 500 000 krooni. Konkursil osalemise tingimused ja taotlusvorm on üleval siseministeeriumi kodulehel www.sisemin.gov.ee VOOREMAA

blog comments powered by Disqus