Algab taotluste vastuvõtt

Esimest korda jagatakse sel aastal stipendiume ja toetusi 10 allfondist:

Arno Tali fond

Asutatud 2005. aastal mittetulundusühingu Arno Tali Sihtkapital poolt eesmärgiga toetada eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel.

Taotlus peab sisaldama järgmist teavet: sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond ankeet rahalise toetuse taotlemiseks, üliõpilase avaldus, õppeasutuse tõend õppeedukuse või esmakursuslastel õppimise kohta, vanema(te) palgatõend või koopia invaliidsus-, töövõimetus-, pensionitunnistusest või tööturaamatust ja üliõpilase kodukoha omavalitsusest kinnitus perekonna liikmete arvu kohta.

Halduskogu nimetab mittetulundusühing Arno Tali Sihtkapital.

Georg Otsa fond

Algatatud 2005. aastal Mikk Mikiveri poolt eesmärgiga toetada noori lauljaid.

Helmut Einpauli fond

Asutatud 2005. aastal Helmut Einpauli poolt eesmärgiga toetada eesti keele arendamist ja kasutamist.

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond

Asutatud 2005. aasta Lily Kocinsi poolt oma tädi mälestuseks eesmärgiga toetada Kõmsi Lasteaed-algkooli ja EELK Hanila Pauluse Koguduse tegevust. Kõmsi Lasteaed-algkooli tegevuse toetamisel eelistab annetaja maalaste silmaringi laiendamist ? iga-aastasi ekskursioone või õppesõite jms.

Jaan Taltsi fond

Algatatud 2005. aastal Jaan Taltsi poolt eesmärgiga toetada sportlasi, kellel juured tugevalt maal.

Halduskogu 4-liikmeline: Villu Reiljan, Neinar Seli, Mart Siimann, Jaan Talts.

Kõpu majaka fond

Algatatud 1999. aastal eesmärgiga edendada ja toetada Hiiumaa kultuurielu.

Halduskogu 6-liikmeline: Ulla Kerge-Sonnenberg, Toomas Kokovkin, Ermo Mäeots, Helgi Põllo, Ain Tähiste, Erkki-Sven Tüür.

Paul Kerese fond

Asutatud 2006. aastal moodustatud osaühingu Q Vara ja Eesti Maleliidu poolt eesmärgiga toetada andekaid Eesti noormaletajaid.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Eesti Maleliidule.

Rakvere muusikafond

Moodustatud 2005. aastal likvideerimisel oleva Arvo Pärdi Fondi vahenditest eesmärgiga edendada Rakvere linna muusikaelu.

Halduskogu nimetatakse Rakvere Linnavalitsuse poolt.

Suntee fond

Algatatud 2002. aastal aktsiaseltsi Suntee poolt eesmärgiga toetada arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ja täiendõpet ning ehitusmälestiste säilitamist

Halduskogu nimetatakse aktsiaseltsi Suntee poolt.

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli Fond

Asutatud 2005. aastal Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi poolt eesmärgiga toetada vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Tallinna Reaalkooli hoolekogule.


Täpsemat informatsiooni jagamise tingimuste kohta ning taotluse esitamiseks vajaliku ankeedi saate sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee ja sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kontorist aadressil: A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn
Telefon 601 3428
Vastuvõtt tööpäeviti 10- 16

SA Eesti Rahvuskultuuri Fond

blog comments powered by Disqus